Върни се горе

Министерство на здравеопазването е бенефициент по Компонент 3 – Предоставяне на психично-здравни услуги в общността на проект BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (фаза 3) на Програма ФАР 2006.

Общият бюджет е 1,45 млн. евро.

Проектът е с продължителност 1 година и е приключен на 30.11.2009 г.

В рамките на проекта са реализирани следните дейности:

 • разкрито отделение за остри психични разстройства към МБАЛ Левски
 • създадени дневни центрове със защитено жилище и обществен информационен център в община Смядово и гр. Левски
 • трансформирани условията в ДПБ Ловеч
 • създадени подходящи условия за лечение и ресоциализация на хора с психични разстройства в СБАЛНП "Св. Наум" – София
 • въведен нов тип психо-социална терапия за хора с психични разстройства в ДПБЛНА – Суходол.

Изпълнени са следните договори по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • BG2006/018-343.01.01-3.56 Проект „Отделение за остри психични разстройства към МБАЛ „Левски” ЕООД”. Изпълнител: МБАЛ – Левски ЕООД, Община Левски и МЦ „Апекс” ООД, гр. Плевен – бюджет 115 735 евро
 • BG2006/018-343.01.01-3.57 Проект „Комплекс от психично-здравни услуги за хора с тежки психични разстройства в община Смядово”. Изпълнител: Община Смядово – бюджет 215 217 евро
 • BG2006/018-343.01.01- 3.58 Проект „Създаване и функциониране на услугата „Дневен център със защитено жилище и обществен информационен център” за лица с тежки психични разстройства в гр. Левски, област Плевен”. Изпълнител: МЦ „Апекс” ООД, гр. Плевен, Община Левски и МБАЛ – Левски ЕООД – бюджет 171 990 евро
 • BG2006/018-343.01.01-3.59 Проект „Алтернатива за достоен живот” Изпълнител: Държавна психиатрична болница – гр. Ловеч и Сдружение „Знание”, гр. Ловеч – бюджет 340 762 евро
 • BG2006/018-343.01.01-3.60 Проект „Създаване на подходящи условия за лечение и ресоциализация на пациенти с остри психични разстройства в 4-та психиатрична клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология при СБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”. Изпълнител: СБАЛНП „Св. Наум” – гр.София – бюджет 287 524 евро
 • BG2006/018-343.01.01-3.61 Проект „Въвеждане на нова психо-социална рехабилитационна програма в ДПБ - Суходол”. Изпълнител: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – Суходол и Сдружение „Асоциация Деметра”, гр. Бургас – бюджет 321 401,50 евро

За контакт:
Министерство на здравеопазването,
Дирекция "Международни дейности, проекти и програми"
бул. "Ал. Стамболийски" № 39, София 1000
Тел: (02) 9301 125