Върни се горе

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, в интервю за „Тази сутрин“, БТВ


Промяната в Наредба №2 предвижда държавата да финансира трансплантации не само в държави от ЕС, като грижата за издирване на трансплантационни центрове ще бъде на отговорните институции - НЗОК и ИАМН.  

Определен е изпълнителят на обществена поръчка за извършване на инженеринг на Национална многопрофилна детска болница

Определеният от министъра на здравеопазването изпълнител е ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ с участници в обединението "Главболгарстрой" АД, "ГБС – Пловдив" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД.

Кирил Ананиев: Предстои първият електронен търг в реално време за закупуване на лекарствени продукти чрез електронната борса за лекарствата

"В рамките на срока за подаване на предложения в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България бяха подадени 27 предложения от 16 участника“, посочи Ананиев.

Предстоящи Информационни дни по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

Екипът за управление на проект „Специализация в здравеопазването“ организира Информационни дни, насочени към специализантите – участници в проекта и потенциалните кандидати, както и към всички заинтересовани лица.


Всички новини

За граждани

Фонд „Асистирана репродукция" е създаден, за да финансира до три опита ин витро при двойки със стерилитет. Максималната сума, която може да бъде отпусната е 5 000 лв. на процедура.

Ръководен екип

Кирил Ананиев

Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

Жени Начева

Жени Начева

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Бойко Пенков

Д-р Бойко Пенков

Заместник-министър на здравеопазването

Светлана Йорданова

Светлана Йорданова

Заместник-министър на здравеопазването


Всички от екипа

Политика и управление

Постигане на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред:

  • Децата от 0-1 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 6.8 на 1000 живородени деца през 2020)
  • Децата от 1-9 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.24 на 1000 през 2020 г.)
  • Подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.32 на 1000 рез 2020 г.)
  • Лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст с цел повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 4,19 на 1000 през 2020 г.)
  • Възрастните хора над 65 години с цел увеличаване с 20 % на средната продължителност на предстоящият живот на хората след навършване на 65 годишна възраст (до 15,6 години през 2020 г.)
53ee8d94181a2b9a8e8afd9fb8b8f3342772d45b.png