Върни се горе

заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане: 9.01.1956 г.

Emailbpenkov@mh.government.bg

Завършва медицина в Медицинска академия, София през 1980 г.

През 1988 г. придобива специалност „Вътрешни болести“. През 1992 г. преминава курс по „Планиране и мениджмънт, управление на човешките ресурси, болници – цели и стратегии“ в Париж, Франция.

През 1993 г. придобива диплома по „Здравен мениджмънт“ от Canterburry Business School, Великобритания. Същата година придобива и специалност „Белодробни болести“ от МУ София. Година по-късно получава диплома „Администрация в здравеопазването“ от JICA, Япония.

От 1997 г. има придобита специалност „Социална медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт“, както и диплома за „Болничен мениджмънт“, от същата година.

През 2002 г. се дипломира като магистър по стопанско управление – здравен мениджмънт от ВУЗ „Проф. Асен Златаров“, Бургас.

От 1980 г. до 1981 г. е лекар, завеждащ спешна медицинска помощ в Ботевградската районна болница.

От 1981 г. до 1992 г. е главен асистент в Научен институт за белодробни болести.

В периода 1992 г. – 1993 г. е медицински управител на Университетска болница за белодробни заболявания.

От 1994 г. до 1999 г. заема длъжността началник отдел „Международно сътрудничество” в  Министерството на здравеопазването.

От 1999 г. до 2001 г. е директор на НЗОК, като преди това за кратко е и заместник-директор на Касата.

В периода 2001 г. – 2002 г. работи като главен изпълнителен директор на Здравноосигурителна компания „Закрила” АД.

От 2002 г. до 2009 г. е директор на Международен институт по здравеопазване и здравноосигуряване.

От 2009  г. до  2012 г. работи като главен експерт, ангажиран с разработване и реализиране на програми и проекти в областта на информационните технологии в здравеопазването към НЦЗИ (днес – НЗОЦА).

От юли 2012 г. до юни 2013 г. е управител на МБАЛ „Софиямед” ООД.

От юни 2013 г. до август 2014 г. е заместник-министър на здравеопазването. Същата длъжност заема и в периода от ноември 2015 г. до януари 2017 г.

На 10 ноември 2017 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е назначен за трети път на длъжността заместник-министър на здравеопазването.