Стратегии

Националните Стратегии на Министерство на здравеопазването представляват дългосрочни планове и политики, насочени към подобряване на общественото здраве, превенция на заболяванията и осигуряване на ефективни здравни услуги на национално ниво.