Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите

Годишните доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите на Министерство на здравеопазването са официални документи, които анализират мненията и опита на пациентите и гражданите относно качеството и достъпността на здравните услуги, с цел подобряване на здравната система и повишаване на удовлетвореността на потребителите.