Върни се горе

Заповедн № РД-01-214/16.06.2017 г.

Заповедн № РД-01-214/16.06.2017 г.
За утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл.266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
PDF файл, 1,7 MB, качен на 16.06.2017

pdf document

Заповед № РД-01-187/29.05.2017 г.

Заповед № РД-01-187/29.05.2017 г.
PDF файл, 507,5 KB, качен на 30.05.2017

pdf document

Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Заповед № РД-01-83/02.03.2017 г.

Заповед № РД-01-83/02.03.2017 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-13/16.05.2016 г.
PDF файл, 105,1 KB, качен на 02.03.2017

pdf document

Заповед № РД-01-55/03.02.2017 г.

Заповед № РД-01-55/03.02.2017 г.
PDF файл, 452,9 KB, качен на 03.02.2017

pdf document

Заповед № РД-01-12/13.01.2017 г.

Заповед № РД-01-12/13.01.2017 г.
За утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2017 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 13.01.2017

pdf document

Приложение към Заповед № РД-01-157/02.05.2017 г.
PDF файл, 5,7 MB, качен на 12.05.2017

pdf document

Заповед № РД-01-5/06.01.2017 г.

Заповед № РД-01-5/06.01.2017 г.
PDF файл, 661,7 KB, качен на 11.01.2017

pdf document

Заповед РД-01-1/04.01.2017 г.

Заповед РД-01-1/04.01.2017 г.
PDF файл, 104,5 KB, качен на 05.01.2017

pdf document

Заповед № РД-01-416/19.12.2016 г.

Заповед № РД-01-416/19.12.2016 г.
PDF файл, 767,6 KB, качен на 27.12.2016

pdf document

Заповед № РД-01-421/20.12.2016 г.

Заповед № РД-01-421/20.12.2016 г.
за допълнение на отчетните форми по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016 г.
PDF файл, 113,4 KB, качен на 22.12.2016

pdf document