Върни се горе

Заповед № РД-01-47/22.01.2021 г.

Заповед № РД-01-47/22.01.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г.
PDF файл, 775,3 KB, качен на 22.01.2021

pdf document

Заповед № РД-01-23/15.01.2020 г.

Заповед № РД-01-23/15.01.2020 г.
PDF файл, 628,4 KB, качен на 15.01.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 397,0 KB, качен на 15.01.2021

pdf document

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.

Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.
PDF файл, 721,4 KB, качен на 30.12.2020

pdf document

Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г.

Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г.

Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.
PDF файл, 631,1 KB, качен на 22.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 396,6 KB, качен на 22.12.2020

pdf document

Приложение 1 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.
PDF файл, 206,1 KB, качен на 22.12.2020

pdf document

Приложение 2 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.
PDF файл, 192,3 KB, качен на 22.12.2020

pdf document

Приложение 3 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.
PDF файл, 214,3 KB, качен на 22.12.2020

pdf document

Приложение 4 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.
PDF файл, 751,9 KB, качен на 22.12.2020

pdf document

Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г.)