Върни се горе

Заповед РД-01-483/31.08.2023 г. за утвърждаване на Методика за изработване на областна здравна карта

Заповед РД-02-240/22.08.2023 г. за определяне състава на Обществения съвет по правата на пациента

Заповед РД-01-470/22.08.2023 г. за допълнение на Заповед № РД-01-356/22.06.2023 г., допълнена със Заповед № РД-01-377/10.07.2023 г., Заповед № РД-01-403/21.07.2023 г. и Заповед № РД-01-412/27.07.2023 г.

Заповед РД-01-451/11.08.2023 г. за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД)

Заповед РД-01-451/11.08.2023 г. за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД)
За определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД)
PDF файл, 353,5 KB, качен на 11.08.2023

pdf document

Заповед за допълнение на Заповед № РД-01-356/22.06.2023 г., допълнена със Заповед № РД-01-377/10.07.2023 г. и Заповед № РД-01-403/21.07.2023 г.

Заповед № РД-01-412/27.07.2023 г.
PDF файл, 695,0 KB, качен на 27.07.2023

pdf document

Заповед № РД-01-403/21.07.2023 г. за допълнение на Заповед № РД-01-356/22.06.2023 г., допълнена със Заповед № РД-01-377/10.07.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-403/21.07.2023 г.
PDF файл, 520,0 KB, качен на 21.07.2023

pdf document

Заповед № РД-01-377/10.07.2023 г. за допълнение на Заповед № РД-01-356/22.06.2023 г. за утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-368/03.07.2023 за утвърждаване на образци на сертификати за извършена ваксинация срещу COVID-19

Заповед № РД-01-356/22.06.2023 г. - утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-356
PDF файл, 602,7 KB, качен на 26.06.2023

pdf document