Върни се горе

Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.

Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г. и Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.
PDF файл, 96,5 KB, качен на 05.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г.

Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г., Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г. и Заповед № РД-01-348/15.11.2018 г.
PDF файл, 88,3 KB, качен на 03.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-348/15.11.2018 г.

Заповед № РД-01-348/15.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г.
PDF файл, 2,5 MB, качен на 05.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г.

Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г. и Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.
PDF файл, 88,9 KB, качен на 06.11.2018

pdf document

Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.

Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г. и Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г.
PDF файл, 87,5 KB, качен на 23.10.2018

pdf document

Заповед № РД-01-308/16.10.2018 г.

Заповед № РД-01-308/16.10.2018 г.
PDF файл, 81,5 KB, качен на 17.10.2018

pdf document

Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г. - за определяне на броя места за специализанти за 2019 г. разпределени по висши училища

Заповед № РД-01-271/11.09.2018 г.

Заповед № РД-01-271/11.09.2018 г.
за утвърждаване на Указания за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 11.09.2018

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г.

Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г.
за допълнение на заповед № РД-01-146/29.05.2018 г.
PDF файл, 87,2 KB, качен на 24.08.2018

pdf document