Върни се горе

Заповед за забрана за износ

Заповед за забрана за износ до 16.05.2024 г.
PDF файл, 477,7 KB, качен на 15.04.2024

pdf document

Заповед за забрана на износ

Заповед за забрана на износ до 15.04.2024г.
PDF файл, 655,2 KB, качен на 29.03.2024

pdf document

Заповед за изменение на заповед № РД-02-29/07.02.2024 по Наредба № 47 от 08.09.2010г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването

Заповед № РД-02-47 от 26.03.2024 г..pdf
PDF файл, 5,0 MB, качен на 27.03.2024

pdf document

Заповед за потвърждаване националната представителност на „Сдружение за развитие на българското здравеопазване“

Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

Заповед за забрана на износ

Заповед за забрана на износ до 31.03.2024 г.
PDF файл, 657,7 KB, качен на 01.03.2024

pdf document

Заповед РД-01-85/23.02.2024

Заповед РД-01-85/23.02.2024
PDF файл, 393,9 KB, качен на 23.02.2024

pdf document

Приложение 2
XLSX файл, 27,9 KB, качен на 23.02.2024

xlsx document

Приложение 3
XLSX файл, 25,9 KB, качен на 23.02.2024

xlsx document

Приложение 4
XLSX файл, 26,5 KB, качен на 23.02.2024

xlsx document

Заповед № РД-19-2/07.02.2024 г. за изменение на Заповед № РД-19-1/09.01.2024г. за определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2024 г.

Заповед
на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2024 г., обучението на които трябва да започне не по-късно от 31.03.2024 г.
PDF файл, 759,2 KB, качен на 13.02.2024

pdf document

Заповед РД-01-64/09.02.2024 по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед
PDF файл, 381,8 KB, качен на 09.02.2024

pdf document

Заповед РД-01-41/31.01.2024 г.

Заповед за забрана за износ до 29.02.2024 г.
PDF файл, 608,8 KB, качен на 31.01.2024

pdf document