Върни се горе

Заповед № РД-01-427/01.09.2022 г.

Заповед № РД-01-427/01.09.2022 г.
За утвърждаване на „Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи на управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия“
PDF файл, 97,5 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Вътрешни правила
PDF файл, 260,9 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Приложение № 1
PDF файл, 293,5 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Приложение № 2
PDF файл, 264,1 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Приложение № 3
PDF файл, 272,7 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Приложение № 4
PDF файл, 256,6 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Приложение № 5
PDF файл, 234,9 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Приложение № 6
DOCX файл, 218,5 KB, качен на 23.09.2022

docx document

Приложение № 7
PDF файл, 578,7 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Приложение № 8
PDF файл, 567,6 KB, качен на 23.09.2022

pdf document

Заповед РД-01-446/13.09.2022 г.

Заповед РД-01-446/13.09.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-432 от 7.09.2022 г.
PDF файл, 419,3 KB, качен на 13.09.2022

pdf document

Заповед № РД-02-221/08.09.2022 г.

Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За допълнение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г. и Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г.
PDF файл, 526,5 KB, качен на 08.09.2022

pdf document

Заповед № РД-01-415/24.08.2022 г.

Заповед № РД-01-415/24.08.2022 г.
PDF файл, 460,9 KB, качен на 24.08.2022

pdf document

Доклад на ГДЗИ
PDF файл, 1,0 MB, качен на 24.08.2022

pdf document

Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г.

Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г.
за изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г. и Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г.
PDF файл, 495,7 KB, качен на 23.08.2022

pdf document

Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.

Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.
PDF файл, 420,8 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Доклад на ГДЗИ
PDF файл, 916,4 KB, качен на 17.08.2022

pdf document