Върни се горе

Заповед № РД-01-6/09.01.2020 г.

Заповед № РД-01-6/09.01.2020 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.19 г., Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г., Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № РД-01-341/27.11.2019 г. и Заповед № РД-01-365/10.12.2019 г.
PDF файл, 113,3 KB, качен на 10.01.2020

pdf document

Заповед № РД-19-8/23.12.2019 г.

Заповед № РД-19-8/23.12.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД-19-6/31.10.2019 г. за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2020г. по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
PDF файл, 97,1 KB, качен на 03.01.2020

pdf document

Заповед № РД-01-365/10.12.2019 г.

Заповед № РД-01-365/10.12.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.19 г., Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г., Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г. и Заповед № РД-01-341/27.11.2019 г.
PDF файл, 116,3 KB, качен на 10.12.2019

pdf document

Заповед № РД-01-341/ 27.11.2019 г.

Заповед № РД-01-341/ 27.11.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.19 г., Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г. и Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г.
PDF файл, 93,1 KB, качен на 27.11.2019

pdf document

Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г.

Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.2019 г. и Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г. и Заповед № 01-303/28.10.2019 г.
PDF файл, 98,6 KB, качен на 22.11.2019

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Заповед № РД-19-6/31.10.2019 г.

Заповед № РД-19-6/31.10.2019 г.
за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2020г. по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
PDF файл, 489,9 KB, качен на 01.11.2019

pdf document

Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г.

Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., допълнена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.2019 г. и Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г.
PDF файл, 74,4 KB, качен на 29.10.2019

pdf document

Заповед № РД-01-295/23.10.2019 г.

Заповед № РД-01-295/23.10.2019 г.
За утвърждаване на Национален план за мерките за постепенно прекратяване на употребата на дентална амалгама в Република България
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.10.2019

pdf document