Конкурси

Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия - лечебни заведения към Министерството на здравеопазването