Висш съвет по фармация

Висшият съвет по фармация се създава към министъра на здравеопазването като консултативен орган, който обсъжда и дава становища по:

  • Основните насоки и приоритети в областта на фармацията
  • Етични проблеми на фармацията
  • Проекти на нормативни актове, свързани с фармацията
  • Научните приоритети в областта на фармацията
  • Програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти

 

Състав

Съставът на съвета включва петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

Член Роля
Д-р Галя Кондева - Министър на здравеопазването Председател
Маг. фарм. Таня Гергинова - Министерство на здравеопазването Секретар
Д-р Бойко Пенков Заместник-министър на здравеопазването
Маг. фарм. Ведна Зидарова Министерство на здравеопазването
Христина Гетова Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Орлин Недев Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Розалина Кулаксъзова Изпълнителна агенция по лекарствата
Маг.-фарм. Анжела Мизова  Български фармацевтичен съюз
Маг.-фарм. Велина Григорова Български фармацевтичен съюз
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров Български фармацевтичен съюз
Проф. Асена Сербезова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Любима Бургазллиева Български фармацевтичен съюз
Лиляна Петрова  Българска асоциация на помощник-фармацевтите
Маг.-фарм. Милена Цонева Национална здравноосигурителна каса
Кирил Обрешков Национална здравноосигурителна каса
Проф. Александър Златков, дфн Фармацевтичен факултет - Медицински университет - София
Проф. д-р Емил Христов Факултет по химия и фармация – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Доц. Бисера Пиличева, дф

Фармацевтичен факултет – Медицински университет – Пловдив

Доц. Величка Андонова, дф  Факултет по фармация – Медицински университет – Варна
Доц. Христина Лебанова, дф Факултет „Фармация“ - Медицински университет - Плевен