Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 26.11.2021 г. до 10.12.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: naltankova@mh.government.bg
PDF файл, 273,7 KB, качен на 26.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 183,8 KB, качен на 26.11.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК


Период на обществената консултация: 26.11.2021 г. до 10.12.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 264,2 KB, качен на 26.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 184,7 KB, качен на 26.11.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите
Период на обществената консултация: 25.11.2021 г. до 09.12.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg
PDF файл, 976,2 KB, качен на 25.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 217,5 KB, качен на 25.11.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 19.11.2021 г. до 19.12.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg и akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 752,9 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 244,6 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Период на обществената консултация: 18.11.2021 г. до 18.12.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: patients@mh.government.bg
PDF файл, 257,9 KB, качен на 18.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 359,3 KB, качен на 18.11.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 22.10.2021 г. до 05.11.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg
PDF файл, 270,3 KB, качен на 22.10.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 283,1 KB, качен на 22.10.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Период на обществената консултация: 22.10.2021 г. до 21.11.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ptsenova@mh.government.bg
PDF файл, 207,0 KB, качен на 22.10.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 378,3 KB, качен на 22.10.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори
Период на обществената консултация: 12.10.2021 г. до 11.11.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: spopovska@mh.government.bg
PDF файл, 278,7 KB, качен на 12.10.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 372,1 KB, качен на 12.10.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Период на обществената консултация: 04.10.2021 г. до 03.11.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: raleksiev@mh.government.bg
PDF файл, 510,3 KB, качен на 04.10.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 365,0 KB, качен на 04.10.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 28.09.2021 г. до 28.10.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 426,2 KB, качен на 28.09.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 193,4 KB, качен на 28.09.2021

pdf document