Върни се горе

Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 29.11.2023 г. до 28.12.2023 г.

Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 441,8 KB, качен на 28.11.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 232,2 KB, качен на 28.11.2023

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 25.11.2023 г. до 24.12.2023 г.

Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: kparmakova@mh.government.bg
PDF файл, 502,9 KB, качен на 24.11.2023

pdf document

Мотиви към проекта.pdf
PDF файл, 236,5 KB, качен на 24.11.2023

pdf document

Справка за становища към Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 24.11.2023 г. до 07.12.2023 г.

Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 438,3 KB, качен на 23.11.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 362,9 KB, качен на 23.11.2023

pdf document

Проект за утвърждаване на Национална аптечна карта

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална аптечна карта
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 16.11.2023 г. до 29.11.2023 г.


Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 188,8 KB, качен на 15.11.2023

pdf document

Приложение № 1.1
XLSX файл, 216,1 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.2.xlsx
XLSX файл, 212,2 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.3.xlsx
XLSX файл, 55,7 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.4.xlsx
XLSX файл, 306,7 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.5.xlsx
XLSX файл, 190,8 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.6.xlsx
XLSX файл, 159,8 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.7.xlsx
XLSX файл, 231,3 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.8.xlsx
XLSX файл, 196,6 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.9.xlsx
XLSX файл, 282,2 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.10.xlsx
XLSX файл, 176,4 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.11.xlsx
XLSX файл, 155,5 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.12.xlsx
XLSX файл, 160,2 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.13.xlsx
XLSX файл, 154,0 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.14.xlsx
XLSX файл, 179,3 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.15.xlsx
XLSX файл, 160,0 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.16.xlsx
XLSX файл, 191,5 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.17.xlsx
XLSX файл, 151,0 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.18.xlsx
XLSX файл, 140,8 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.19.xlsx
XLSX файл, 154,8 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.20.xlsx
XLSX файл, 152,6 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.21.xlsx
XLSX файл, 200,3 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.22.xlsx
XLSX файл, 20,9 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.23.xlsx
XLSX файл, 220,9 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.24.xlsx
XLSX файл, 193,8 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.25.xlsx
XLSX файл, 182,0 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.26.xlsx
XLSX файл, 205,8 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.27.xlsx
XLSX файл, 168,9 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 1.28.xlsx
XLSX файл, 149,4 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 2
XLSX файл, 1,3 MB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 3
XLSX файл, 1,2 MB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 4
XLSX файл, 737,3 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 5
XLSX файл, 1,9 MB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Приложение № 6
XLSX файл, 147,2 KB, качен на 15.11.2023

xlsx document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 10.11.2023 г. до 09.12.2023 г.


Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 620,1 KB, качен на 09.11.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 178,0 KB, качен на 09.11.2023

pdf document

Проект на Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

Проект на Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 03.11.2023 г. до 02.12.2023 г.


Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: achongova@mh.government.bg
PDF файл, 384,6 KB, качен на 02.11.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 369,3 KB, качен на 02.11.2023

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 03.11.2023 г. до 02.12.2023 г.


Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: kparmakova@mh.government.bg
PDF файл, 307,9 KB, качен на 02.11.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 383,5 KB, качен на 02.11.2023

pdf document

Проекта на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г.

Проекта на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г.
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 01.11.2023 г. до 14.11.2023 г.


Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 428,4 KB, качен на 31.10.2023

pdf document

Мотиви
Мотиви към Проекта на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
PDF файл, 203,7 KB, качен на 31.10.2023

pdf document

Проект на Постановление за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

Проект на Постановление за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 28.10.2023 г. до 26.11.2023 г.


Адрес за изпращане на становища, предложения и възражения: ddbancheva@mh.government.bg
PDF файл, 190,1 KB, качен на 27.10.2023

pdf document