Върни се горе

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Период на обществената консултация: 19.01.2023 г. до 20.02.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 419,2 KB, качен на 19.01.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 361,1 KB, качен на 19.01.2023

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
Период на обществената консултация: 17.01.2023 г. до 16.02.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: bgavazova@mh.government.bg
PDF файл, 556,9 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 425,4 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Проект на Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Проект на Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
Период на обществената консултация: 13.01.2023 г. до 12.02.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mavasileva@mh.government.bg
PDF файл, 291,5 KB, качен на 13.01.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 374,3 KB, качен на 13.01.2023

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Период на обществената консултация: 20.12.2022 г. до 19.01.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dyusein@mh.government.bg
PDF файл, 889,9 KB, качен на 20.12.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 228,8 KB, качен на 20.12.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Период на обществената консултация: 14.12.2022 г. до 13.01.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kparmakova@mh.government.bg
PDF файл, 464,4 KB, качен на 14.12.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 387,5 KB, качен на 14.12.2022

pdf document

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Период на обществената консултация: 06.12.2022 г. до 05.01.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 389,2 KB, качен на 06.12.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 468,7 KB, качен на 06.12.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 921,8 KB, качен на 06.12.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2001 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2001 г.
За условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол


Период на обществената консултация: 25.11.2022 г. до 09.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 420,5 KB, качен на 25.11.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 186,4 KB, качен на 25.11.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
Период на обществената консултация: 18.11.2022 г. до 18.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 414,3 KB, качен на 18.11.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 375,9 KB, качен на 18.11.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
Период на обществената консултация: 15.11.2022 г. до 15.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 426,2 KB, качен на 15.11.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 184,0 KB, качен на 15.11.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
Период на обществената консултация: 11.11.2022 г. до 11.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 538,4 KB, качен на 11.11.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 568,5 KB, качен на 11.11.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 998,9 KB, качен на 11.11.2022

pdf document