Върни се горе

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Период на обществената консултация: 12.12.2018 г. до 25.12.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tangelova@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 186,1 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 379,5 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 12.12.2018 г. до 25.12.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tangelova@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 231,5 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 387,7 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
Период на обществената консултация: 12.12.2018 г. до 25.12.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tangelova@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 186,6 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 205,3 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с ПМС №364

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Период на обществената консултация: от 06.11.2018 г. до 06.12.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 255,2 KB, качен на 05.11.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 344,9 KB, качен на 05.11.2018

pdf document

Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на министерството на здравеопазването

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Период на обществената консултация: от 02.10.2018 г. до 15.10.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 273,7 KB, качен на 01.10.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 269,7 KB, качен на 01.10.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: от 28.09.2018 г. до 27.10.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg
PDF файл, 214,1 KB, качен на 27.09.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 513,8 KB, качен на 27.09.2018

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 705,7 KB, качен на 27.09.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения
Период на обществената консултация: от 13.09.2018 г. до 12.10.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspiridonova@mh.government.bg
PDF файл, 356,9 KB, качен на 12.09.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 224,2 KB, качен на 12.09.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Мотиви
PDF файл, 337,5 KB, качен на 29.08.2018

pdf document