Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
Период на обществената консултация: 30.09.2022 г. до 30.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspirodonova@mh.government.bg
PDF файл, 305,4 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 247,4 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Проект на Наредба № ..................................2022 г. за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола

Проект на Наредба № ..................................2022 г. за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола
Период на обществената консултация: 30.09.2022 г. до 30.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspirodonova@mh.government.bg
PDF файл, 332,1 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 223,8 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 2004 г.

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 2004 г.
Период на обществената консултация: 14.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vhristova@mh.government.bg
PDF файл, 259,1 KB, качен на 13.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 740,7 KB, качен на 13.09.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 05.09.2022 г. до 05.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 277,9 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 365,9 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.
Период на обществената консултация: 05.09.2022 г. до 05.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 231,8 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 740,0 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 3,9 MB, качен на 05.09.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Период на обществената консултация: 18.08.2022 г. до 01.09.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 429,4 KB, качен на 18.08.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 190,4 KB, качен на 18.08.2022

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Период на обществената консултация: 17.08.2022 г. до 16.09.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kparmakova@mh.government.bg
PDF файл, 257,6 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 243,0 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
Период на обществената консултация: 11.08.2022 г. до 25.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 274,7 KB, качен на 11.08.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 208,3 KB, качен на 11.08.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Период на обществената консултация: 15.07.2022 г. до 14.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 193,1 KB, качен на 15.07.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 215,7 KB, качен на 15.07.2022

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Период на обществената консултация: 12.07.2022 г. до 11.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 438,7 KB, качен на 12.07.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 372,9 KB, качен на 12.07.2022

pdf document