Върни се горе

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Период на обществената консултация: 27.05.2022 г. до 10.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 194,4 KB, качен на 27.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 385,1 KB, качен на 27.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за дейности по асистирана репродукция

Проект на Наредба за дейности по асистирана репродукция
Период на обществената консултация: 23.05.2022 г. до 22.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 1,6 MB, качен на 23.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 614,6 KB, качен на 23.05.2022

pdf document

Проект на Заповед за утвърждаване на Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите

Проект на Заповед за утвърждаване на Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите
Период на обществената консултация: 23.05.2022 г. до 22.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 303,3 KB, качен на 23.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 171,2 KB, качен на 23.05.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването
Период на обществената консултация: 20.05.2022 г. до 19.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: gandreeva@mh.government.bg
PDF файл, 426,4 KB, качен на 20.05.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 483,0 KB, качен на 20.05.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 927,6 KB, качен на 20.05.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания
Период на обществената консултация: 19.05.2022 г. до 20.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 715,3 KB, качен на 19.05.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 835,1 KB, качен на 19.05.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 955,9 KB, качен на 19.05.2022

pdf document

Финансова обосновка
PDF файл, 287,6 KB, качен на 19.05.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по психично здраве

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по психично здраве
Период на обществената консултация: 17.05.2022 г. до 18.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: zatanasova@mh.government.bg
PDF файл, 219,0 KB, качен на 17.05.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 514,6 KB, качен на 17.05.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 822,5 KB, качен на 17.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на нормативни актове

Проект на Наредба за отмяна на нормативни актове
Период на обществената консултация: 17.05.2022 г. до 18.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 253,4 KB, качен на 17.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 213,3 KB, качен на 17.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания
Период на обществената консултация: 13.05.2022 г. до 14.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 294,6 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 361,0 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г.
За условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Период на обществената консултация: 13.05.2022 г. до 14.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 273,3 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 193,4 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни
Период на обществената консултация: 13.05.2022 г. до 14.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 237,7 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 197,0 KB, качен на 13.05.2022

pdf document