Върни се горе

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Период на обществената консултация: 17.02.2021 г. до 18.03.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 377,0 KB, качен на 16.02.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 190,1 KB, качен на 16.02.2021

pdf document

Проект на Наредба за хигиената на храните

Проект на Наредба за хигиената на храните
Период на обществената консултация: 04.02.2021 г. до 05.03.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: IYancheva@mzh.government.bg
PDF файл, 186,9 KB, качен на 03.02.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 94,1 KB, качен на 03.02.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 30.01.2020 г. до 28.02.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 581,5 KB, качен на 29.01.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 175,5 KB, качен на 29.01.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 08.01.2021 г. до 21.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg
PDF файл, 218,4 KB, качен на 07.01.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 799,0 KB, качен на 07.01.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 502,0 KB, качен на 07.01.2021

pdf document

Финансова обосновка
PDF файл, 208,5 KB, качен на 07.01.2021

pdf document

Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030

Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030
Период на обществената консултация: 30.12.2020 г. до 28.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 1,4 MB, качен на 29.12.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“
Период на обществената консултация: 24.12.2020 г. до 22.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 384,8 KB, качен на 23.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 418,7 KB, качен на 23.12.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“
Период на обществената консултация: 16.12.2020 г. до 14.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 482,7 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 586,2 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
Период на обществената консултация: 16.12.2020 г. до 14.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 507,8 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 415,2 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 15.14.2020 г. до 13.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 413,9 KB, качен на 14.12.2020

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 820,2 KB, качен на 14.12.2020

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 673,9 KB, качен на 14.12.2020

pdf document