Върни се горе

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Период на обществената консултация: 20.11.2020 г. до 19.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 303,6 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 524,9 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 384,3 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 724,9 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария
Период на обществената консултация: 17.11.2020 г. до 16.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 295,5 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 378,6 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 17.11.2020 г. до 16.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 263,5 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 176,0 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 487,7 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 254,7 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 412,0 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 255,7 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 334,8 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 245,6 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 450,6 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 256,6 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 555,0 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 262,0 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 771,0 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 224,7 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 423,5 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 294,0 KB, качен на 10.11.2020

pdf document