Върни се горе

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.
Период на обществената консултация: 22.03.2019 г. до 21.04.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 237,7 KB, качен на 22.03.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 747,0 KB, качен на 22.03.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 438,0 KB, качен на 22.03.2019

pdf document

Проект на Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Мотиви
PDF файл, 458,9 KB, качен на 21.03.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Кожни и венерически заболявания“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Кожни и венерически заболявания“
Период на обществената консултация: 19.03.2019 г. до 17.04.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 996,2 KB, качен на 18.03.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 376,1 KB, качен на 18.03.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Детска клинична хематология и онкология“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Детска клинична хематология и онкология“
Период на обществената консултация: 19.03.2019 г. до 17.04.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 1,5 MB, качен на 18.03.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 371,4 KB, качен на 18.03.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
Период на обществената консултация: 16.03.2019 г. до 29.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 249,7 KB, качен на 15.03.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 485,6 KB, качен на 15.03.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
Период на обществената консултация: 23.03.2019 г. до 21.04.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 373,2 KB, качен на 15.03.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 546,6 KB, качен на 15.03.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 517,7 KB, качен на 22.03.2019

pdf document

Проект на Наредба за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Проект на Наредба за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 09.03.2019 г. до 07.04.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 299,5 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 345,9 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Период на обществената консултация: 09.03.2019 г. до 22.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 256,2 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 203,8 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
Период на обществената консултация: 07.03.2019 г. до 05.04.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 498,8 KB, качен на 06.03.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 391,4 KB, качен на 06.03.2019

pdf document