Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Период на обществената консултация: 02.06.2023 г. до 03.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: sjordanova@mh.government.bg
PDF файл, 457,7 KB, качен на 02.06.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 208,0 KB, качен на 02.06.2023

pdf document

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ по въздух

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ по въздух
Период на обществената консултация: 18.05.2023 г. до 01.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: gpavlova@mh.government.bg
PDF файл, 431,7 KB, качен на 18.05.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 373,0 KB, качен на 18.05.2023

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта или употребата на наркотични вещества или техните аналози

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 01.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 01.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Период на обществената консултация: 26.04.2023 г. до 26.05.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 440,9 KB, качен на 26.04.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 197,5 KB, качен на 26.04.2023

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Период на обществената консултация: 20.04.2023 г. до 20.05.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 191,8 KB, качен на 20.04.2023

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 474,6 KB, качен на 20.04.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 228,9 KB, качен на 20.04.2023

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 712,3 KB, качен на 20.04.2023

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 19.04.2023 г. до 19.05.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 476,6 KB, качен на 19.04.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 356,3 KB, качен на 19.04.2023

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздух

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздух
Период на обществената консултация: 13.04.2023 г. до 27.04.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: gpavlova@mh.government.bg
PDF файл, 241,7 KB, качен на 13.04.2023

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 494,5 KB, качен на 13.04.2023

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 947,9 KB, качен на 13.04.2023

pdf document

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 05.04.2023 г. до 05.05.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 467,4 KB, качен на 05.04.2023

pdf document

Мотиви
PDF файл, 237,9 KB, качен на 05.04.2023

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина