Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 09.04.2024 г. до 08.05.2024 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vavelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 210,9 KB, качен на 08.04.2024

pdf document

Мотиви
PDF файл, 195,5 KB, качен на 08.04.2024

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОКСрокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 27.03.2024 г. до 25.04.2024 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 468,9 KB, качен на 26.03.2024

pdf document

Мотиви към проекта.pdf
PDF файл, 259,7 KB, качен на 26.03.2024

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г..pdf
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 20.03.2024 г. до 18.04.2024 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: DLD@mh.government.bg

PDF файл, 235,8 KB, качен на 19.03.2024

pdf document

Мотиви.pdf
PDF файл, 386,5 KB, качен на 19.03.2024

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

Проект на Наредба
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 15.03.2024 г. до 13.04.2024 г.

Адреси за изпращане на становища и предложения:

sslavov@mh.government.bg
aognianov@mh.government.bg
PDF файл, 236,8 KB, качен на 14.03.2024

pdf document

Мотиви
PDF файл, 377,9 KB, качен на 14.03.2024

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г.
Проект на Наредба

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 14.03.2024 г. до 12.04.2024 г.

Адреси за изпращане на становища и предложения:

dzk@mh.government.bg
PDF файл, 628,6 KB, качен на 13.03.2024

pdf document

Мотиви
PDF файл, 206,8 KB, качен на 13.03.2024

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система - отпаднала

Проект на Наредба
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 13.03.2024 г. до 11.04.2024 г.

Адреси за изпращане на становища и предложения:

sslavov@mh.government.bg
aognianov@mh.government.bg
PDF файл, 238,0 KB, качен на 12.03.2024

pdf document

Мотиви
PDF файл, 378,2 KB, качен на 12.03.2024

pdf document

Проект на Постановление на Министерски съвет за създаване на районен център за трансфузионна хематология

Проект на Постановление на Министерски съвет за създаване на районен център за трансфузионна хематология.pdf
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 01.03.2024 г. до 30.03.2024 г.

Адреси за изпращане на становища и предложения:

vignatova@mh.government.bg
akozareva@mh.government.bg

PDF файл, 380,4 KB, качен на 29.02.2024

pdf document

Мотиви към проекта.pdf
PDF файл, 460,5 KB, качен на 29.02.2024

pdf document

Финансова обосновка.pdf
PDF файл, 602,6 KB, качен на 29.02.2024

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.pdf
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 29.02.2024 г. до 29.03.2024 г.

Адреси за изпращане на становища и предложения:
estancheva@mh.government.bg
akozareva@mh.government.bg

PDF файл, 726,8 KB, качен на 28.02.2024

pdf document

Мотиви към проекта.pdf
PDF файл, 391,9 KB, качен на 28.02.2024

pdf document

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.)

Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.).pdf
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 24.02.2024 г. до 24.03.2024 г.

Адреси за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 432,1 KB, качен на 23.02.2024

pdf document

Мотиви към проекта на Наредба за отмяна.pdf
PDF файл, 488,9 KB, качен на 23.02.2024

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.pdf
Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 21.02.2024 г. до 21.03.2024 г.

Адреси за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 426,5 KB, качен на 20.02.2024

pdf document

Мотиви.pdf
PDF файл, 353,2 KB, качен на 20.02.2024

pdf document