Върни се горе

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Мотиви
PDF файл, 240,7 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 323,0 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 463,8 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 376,1 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 572,3 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 535,4 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 264,5 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 7
PDF файл, 549,4 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 8
PDF файл, 311,5 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 9
PDF файл, 2,2 MB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 10-12
PDF файл, 321,0 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“

Мотиви
PDF файл, 355,2 KB, качен на 08.02.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина