Върни се горе

Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите
Период на обществената консултация: 07.04.2021 г. до 07.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: : amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 993,9 KB, качен на 07.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 246,5 KB, качен на 07.04.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
Период на обществената консултация: 05.04.2021 г. до 05.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: : akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 478,3 KB, качен на 05.04.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 569,7 KB, качен на 05.04.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 1008,8 KB, качен на 05.04.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.
Период на обществената консултация: 01.04.2021 г. до 01.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: : vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 211,8 KB, качен на 01.04.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 748,0 KB, качен на 01.04.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 448,6 KB, качен на 01.04.2021

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 24.03.2021 г. до 06.04.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: : ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 657,2 KB, качен на 22.03.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 420,7 KB, качен на 22.03.2021

pdf document

Проект на Правилник за функциите и състава на експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие

Проект на Правилник за функциите и състава на експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие
Период на обществената консултация: 11.03.2021 г. до 09.04.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ptsenova@mh.government.bg
PDF файл, 223,2 KB, качен на 10.03.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 348,2 KB, качен на 10.03.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Период на обществената консултация: 17.02.2021 г. до 18.03.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 377,0 KB, качен на 16.02.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 190,1 KB, качен на 16.02.2021

pdf document

Проект на Наредба за хигиената на храните

Проект на Наредба за хигиената на храните
Период на обществената консултация: 04.02.2021 г. до 05.03.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: IYancheva@mzh.government.bg
PDF файл, 186,9 KB, качен на 03.02.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 94,1 KB, качен на 03.02.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 30.01.2020 г. до 28.02.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 581,5 KB, качен на 29.01.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 175,5 KB, качен на 29.01.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 08.01.2021 г. до 21.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg
PDF файл, 218,4 KB, качен на 07.01.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 799,0 KB, качен на 07.01.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 502,0 KB, качен на 07.01.2021

pdf document

Финансова обосновка
PDF файл, 208,5 KB, качен на 07.01.2021

pdf document