Върни се горе

Проект на Наредба за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им

Проект на Наредба за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им
Период на обществената консултация: 30.06.2020 г. до 13.07.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mivanova@mzh.government.bg
PDF файл, 223,2 KB, качен на 29.06.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 102,4 KB, качен на 29.06.2020

pdf document

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Период на обществената консултация: 24.06.2020 г. до 23.07.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 266,3 KB, качен на 23.06.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 355,3 KB, качен на 23.06.2020

pdf document

Проект на Наредба за изискванията за дейността на здравните медиатори

Проект на Наредба за изискванията за дейността на здравните медиатори
Период на обществената консултация: 19.06.2020 г. до 18.07.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: DPZPBZ@mh.government.bg
PDF файл, 534,8 KB, качен на 18.06.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 381,3 KB, качен на 18.06.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Период на обществената консултация: 19.06.2020 г. до 18.07.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 274,9 KB, качен на 18.06.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 354,2 KB, качен на 18.06.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Период на обществената консултация: 13.06.2020 г. до 12.07.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 451,8 KB, качен на 12.06.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 383,9 KB, качен на 12.06.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Период на обществената консултация: 03.06.2020 г. до 16.06.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 197,8 KB, качен на 02.06.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 210,4 KB, качен на 02.06.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
Период на обществената консултация: 03.06.2020 г. до 16.06.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 358,1 KB, качен на 02.06.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 377,6 KB, качен на 02.06.2020

pdf document

Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
Период на обществената консултация: 27.05.2020 г. до 09.06.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kgecheva@mh.government.bg; adgeorgieva@mh.government.bg
PDF файл, 791,8 KB, качен на 26.05.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 14.05.2020 г. до 12.06.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 273,3 KB, качен на 13.05.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 348,6 KB, качен на 13.05.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия

Мотиви
PDF файл, 202,2 KB, качен на 09.04.2020

pdf document