Върни се горе

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето
Период на обществената консултация: 07.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: hgetova@mh.government.bg
PDF файл, 185,6 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 371,8 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Предварителна оценка на въздействието
PDF файл, 590,7 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални
Период на обществената консултация: от 26.07.2018 г. до 24.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 439,4 KB, качен на 25.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 207,4 KB, качен на 25.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Период на обществената консултация: от 12.07.2018 г. до 10.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 310,2 KB, качен на 11.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 239,2 KB, качен на 11.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Период на обществената консултация: от 11.07.2018 г. до 09.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 717,1 KB, качен на 10.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 367,0 KB, качен на 10.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до 21.07.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: etrenkova@mh.government.bg
PDF файл, 398,4 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 178,8 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 193,7 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 770,7 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология”

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология”
Период на обществената консултация: 19.06.2018 г. до 18.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 718,1 KB, качен на 18.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 570,3 KB, качен на 18.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Период на обществената консултация: 15.06.2018 г. до 14.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: etrenkova@mh.government.bg
PDF файл, 352,0 KB, качен на 14.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 274,8 KB, качен на 14.06.2018

pdf document

Проект на Постановление за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Проект на Постановление за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
Период на обществената консултация: 14.06.2018 г. до 13.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 192,4 KB, качен на 13.06.2018

pdf document