Колективен трудов договор

Колективният трудов договор в отрасъл Здравеопазване е официално споразумение между работодатели и синдикати, под ръководството на Министерство на здравеопазването, което урежда условията на труд, възнагражденията, социалните придобивки и други аспекти на трудовите отношения за работещите в здравния сектор.