Писма към МЗ

Благодарствени писма
Благодарности към служители и институции от системата на здравеопазването
Виж още
Уведомителни писма
Отговори по запитвания към Министерство на здравеопазването
Виж още

За връзка с МЗ:

Адрес:
гр.София, пл. „Света неделя“ №5, ПК София 1000

Център за административно обслужване:

02/ 9301 400

Пресцентър (за медии):

presscenter@mh.government.bg

тел:  02/ 9301 107 •  02/ 9301 250 • 02/ 9301 149