Върни се горе

Уведомително писмо № 50-УП-203 от 19.03.2024г. - Селда Ахмедова

Уведомително писмо изх. № УДО-К-94/18.05.2022 г. - до г-н Зен Афиф чрез г-жа Рима Зайуд

Уведомително писмо изх. № УДО-К-93/18.05.2022 г. - до г-жа Гайа Салхаб чрез г-жа Рима Зайуд

Писмо № 12-07-143/08.06.2022 г.

Писмо № 12-07-143/08.06.2022 г.
PDF файл, 316,9 KB, качен на 23.06.2022

pdf document

Заповед № РД-10-2/31.05.2022 г.
PDF файл, 292,0 KB, качен на 23.06.2022

pdf document

Уведомително писмо № 50-УП-716/27.01.2020 г. - до д-р Ердем Гюлнергиз чрез Явор Зарков

Уведомително писмо № 50-УП-715/27.01.2020 г. - до д-р Лена Богена чрез Явор Зарков

Уведомително писмо № 50-УП-716/19.12.2019 г. - до д-р Ердем Гюлнергиз чрез Явор Зарков

Уведомително писмо № 50-УП-715/19.12.2019 г. - до д-р Лена Богена чрез Явор Зарков

Уведомително писмо изх. № НЛТД-00-7/20.05.2019 г. - до г-н Тихомир Димитров

Уведомително писмо изх. № НЛТД-01-6/27.02.2019 г. - до г-жа Марияна Тонева