Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД)

Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) са лечебни заведения, в които се предоставят квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск.

Домовете осъществява следните дейности:

  1. Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми
  2. Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми
  3. Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми:
    • Отглеждане
    • Възпитание и обучение
    • Подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване