Действащи двустранни международни договори

Двустранното здравно сътрудничество се реализира чрез сключване на двустранни международни договори по реда на Закона за международните договори на Република България. Законът се прилага за всеки двустранен или многостранен договор, сключен в писмена форма между Република България и други държави или международни организации, независимо от това дали договорът се съдържа в един или в няколко свързани помежду си документа.

Към настоящия момент са действащи двустранни международни договори в областта на здравеопазването с Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Афганистан, Белгия, Венецуела, Виетнам, Германия, Гърция, Израел, Индия, Ирак, Италия, Област Лигурия (Република Италия), Йемен, Йордания, Катар, Казахстан, Кипър, Китай, КНДР, Куба, Ливан, Република Северна Македония, Малта, Малтийски орден, Мароко,  Молдова, Монголия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Корея,  Румъния, Руска федерация, Сирийска Арабска Република, Словашка Република, Сърбия, Тунис, Турция, Унгария, Франция, Хърватия, Черна гора и Република Южна Африка.

Споразуменията, целят развитие на сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицинската наука на основата на взаимен интерес и в съответствие със съществуващото законодателство на държавите на договарящите се страни.

Методите за сътрудничество включват: обмен на информация, опит и знания в областта на здравеопазването и медицинската наука между отделните държави, участия в международни форуми и др.

Най-често срещаните приоритетни области за сътрудничество включват: превенция на заболяванията; санитарен контрол; лекарствена политика; икономика и финансиране на здравеопазването; управление на здравните грижи; здравно законодателство; майчино и детско здравеопазване.

Двустранното здравно сътрудничество се реализира и чрез взаимни посещения от делегации и организиране на двустранни здравни срещи от взаимен интерес.

В приложената справка е налична синтезирана информация относно горепосочените споразумения за двустранно здравно сътрудничество.