Комисия по прозрачност

Комисията е орган, пред който могат да се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

Състои се от 15 членове, включително председател и заместник-председател. Поименният състав на комисията се определя с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Жалби срещу решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се подават до Комисията по прозрачност чрез Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица.


Указания за подаването на жалби

При обжалването на решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, се подава отделна жалба за всеки отделен лекарствен продукт.

Документи

 • Решение № 206/26.03.2020 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 20.07.2021

 • Решение № 505/15.07.2021 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 20.07.2021

 • Решение № 345/14.06.2019 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 16.07.2019

 • Решение № 300/04.05.2018 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 24.04.2019

 • Решение № 1/03.01.2019 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 24.04.2019

 • Решение № 758/08.12.2017 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 13.02.2018

 • Решение № 79/09.02.2018 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 13.02.2018

 • Решение № 332/22.06.2017 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 11.09.2017

 • Решение № 113/ 9.02.2017 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 14.02.2017

 • Решение № 203/ 24.03.2016 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 31.01.2017

 • Решение № 3/ 8.01.2015 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 08.01.2015

 • Решение № 723/ 24.10.2014 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 24.10.2014

 • Решение № 677/ 7.11.2013 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 07.11.2013

 • Решение № 246/ 19.04.2013 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 19.04.2013

 • Решение № 82/ 07.02.2013 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 07.02.2013

 • Решение № 165/ 16.03.2009 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 16.03.2009

 • Решение № 491/ 25.07.2008 г.

  Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

  публикуван на 25.07.2008

 • Решение № 343/ 30.05.2008 г.

  Решение за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствeните продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и за определяне на нейния състав

  публикуван на 30.05.2008

Контакти

Секретар

Мартин Бранков

тел. 02/93 01 142

email: mbrankov@mh.government.bg