Информация по чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ

Тук се публикува информацията, предоставена повече от три пъти по реда на Закона за достъп до обществена информация.