Държавни психиатрични болници (ДПБ)

В Държавните психиатрични болници (ДПБ) се извършват диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, насочени към овладяване на клинични симптоми на болестния епизод при пациенти и превенция, както и услуги по съдебно-психиатрична и трудова експертиза.