Контакти

 • С Министерството на здравеопазването можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване ССЕВ. Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
 • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: delovodstvo@mh.government.bg. С Деловодството на МЗ може да се свържете и на телефон: 02/93 01 400;

Банкови сметки на Министерство на здравеопазването:

ЕИК: 000 695 317

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

Допълнителни данни за плащания

Антикорупция и сигнали

Сигнали за корупция могат да се изпращат чрез онлайн формата към Министерство на здравеопазването. Всеки сигнал се получава и разглежда от: министъра, главния секретар и Инспектората.

Подаване на сигнали

Проблеми на пациенти

Предложения от пациентски организации за решаването на системни и комплексни проблеми на отделните групи пациенти, представлявани от тях, могат да бъдат подавани на електронен адрес:

patients@mh.government.bg

Гореща телефонна линия

Подайте сигнал или получете обща информация в работни дни от 9:00 ч. до 17:30 ч. на:

тел. 02/ 9301 15202/ 9301 253

Email: goreshtalinia@mh.government.bg

При критични ситуации и инциденти, свързани с оказаната спешна медицинска помощ може да се обръщате към дежурен експерт всеки ден от 0-24 ч. на: 

тел. 02/ 8050 3000888 33 45 45


Структура на Министерството на здравеопазването

 • Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
  тел. 02/9301 109
 • Дирекция "Човешки ресурси"
  тел. 02/9301 165
 • Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
  тел. 02/9301 250
 • Дирекция "Правна"
  тел. 02/9301 305
 • Дирекция "Стопански дейности и обществени поръчки"
  тел. 02/9301 319
 • Дирекция "Лечебни дейности"
  тел. 02/9301 311
 • Дирекция "Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите"
  тел. 02/9301 399
 • Дирекция "Лекарствена политика"
  тел. 02/9301 298
 • Дирекция "Бюджет и финанси"
  тел. 02/9301 402
 • Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"
  тел. 02/9301 134
 • Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии"
  тел. 02/9301 125
 • Дирекция "Здравно-информационни системи"
  тел. 02/9301 270
 • Дирекция "Публични предприятия и управление на собствеността"
  тел. 02/9301 467

Уведомителни писма

Отговори по запитвания към Министерство на здравеопазването

Виж още

Благодарствени писма

Благодарности към служители и институции от системата на здравеопазването

Виж още

За връзка с МЗ:

Адрес:
гр.София, пл. „Света Неделя“ №5, ПК София 1000

Център за административно обслужване:

02/ 9301 400

Пресцентър (за медии):

presscenter@mh.government.bg

тел:  02/ 9301 107 •  02/ 9301 250 • 02/ 9301 149

Контакти на ВРБ

Контакти на ВРБ

Ямбол Шумен Хасково Търговище Стара Загора София - област София - град Смолян Сливен Силистра Русе Разград Пловдив Плевен Перник Пазарджик Монтана Ловеч Кюстендил Кърджали Добрич Габрово Враца Видин Велико Търново Варна Бургас Благоевград