Върни се горе

Център за административно обслужване

Можете да получите подробна информация за административните услуги, предоставяни от Министерство на здравеопазването, и да подадете съответните документи за извършване на услугите в Центъра за административно обслужване

Плащания

В Центъра за административно обслужване е обособено отделно гише – каса, на което могат да се извършват плащания по административни услуги в брой или чрез ПОС – терминал, с работно време от 09:00 часа до 17:00 часа.

Други плащания към Министерство на здравеопазването могат да се извършат на каса и по банков път към съответната сметка на МЗ в БНБ.

Касата на Министерството на здравеопазването – централна сграда

 работи всеки ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

IBAN на Министерството на здравеопазването за плащане по банков път

Сметка

IBAN

Подсметка на Република България с титуляр:
"Министерство на здравеопазването"

BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

За постъпления от депозити

BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Валутна сметка Спин/ХИВ

BG92 BNBG 9661 3400 1293 00

Валутна сметка СЗО

BG65 BNBG 9661 3400 1293 01

За постъпления от валутни депозити

BG83 BNBG 9661 3600 1293 00

РИФ

ВG95 ВNBG 9661 3100 1291 01

Отдел "Финанси" към дирекция "Бюджет и финанси" издава фактури и извършва заверки в приемното време на МЗ - всеки вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.