Производители и търговци на продукти със значение за здравето

Храни и напитки
 
Научи повече
Минерални води
 
Научи повече
Износ на стоки със значение за здравето
 
Научи повече
Биоциди
 
Научи повече
Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013
Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества
Научи повече
Подаване на информация до Клиниката по токсикология към Пирогов
Временен формат за подаване на информация по чл. 21в, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси до Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Научи повече
Издаване на временни разрешения Регламент (ЕС) № 528/2012
Процедура за издаване на временни разрешения по реда на чл. 55, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012
Научи повече
Наредба за ФСДНЗИРЗПП на Биоциди
Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Научи повече