Върни се горе

Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. в програмен формат

Бюджетна прогноза на Министерството на здравеопазването за периода 2023 г.- 2025 г. в програмен формат

Бюджет на Министерство на здравеопазването за 2022 г.

Бюджет на Министерство на здравеопазването за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат

Бюджет на Министерство на здравеопазването за 2020 г. в програмен формат

Бюджет на Министерство на здравеопазването за 2019 г. в програмен формат

Бюджет на Министерство на здравеопазването за 2018 г. в програмен формат

Бюджет на Министерство на здравеопазването за 2017 г. в програмен формат