Годишен доклад за здравето

Годишният доклад за здравето на Министерство на здравеопазването представлява официален документ, който обобщава състоянието на общественото здраве в страната, анализира здравните тенденции, оценява ефективността на здравните политики и програми, и предоставя препоръки за бъдещи действия.