Кариери

Конкурси за постъпване на държавна служба в Министерство на здравеопазването, съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители