Банкова сметка

Център за административно обслужване

Можете да получите подробна информация за административните услуги, предоставяни от Министерство на здравеопазването, и да подадете съответните документи за извършване на услугите в Центъра за административно обслужване

Плащания

В Центъра за административно обслужване е обособено отделно гише – каса, на което могат да се извършват плащания по административни услуги в брой или чрез ПОС – терминал,
с работно време от 09:00 часа до 17:00 часа.

Други плащания към Министерство на здравеопазването могат да се извършат на каса и по банков път към съответната сметка на МЗ в БНБ.

Касата на Министерството на здравеопазването – централна сграда
работи всеки ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

IBAN на Министерството на здравеопазването за плащане по банков път

Сметка IBAN
Подсметка на Република България с титуляр: "Министерство на здравеопазването" BG83 BNBG 9661 3000 1293 01
За постъпления от депозити BG21 BNBG 9661 3300 1293 01
Валутна сметка Спин/ХИВ BG92 BNBG 9661 3400 1293 00
Валутна сметка СЗО BG65 BNBG 9661 3400 1293 01
За постъпления от валутни депозити BG83 BNBG 9661 3600 1293 00
РИФ ВG95 ВNBG 9661 3100 1291 01

Отдел "Финанси" към дирекция "Бюджет и финанси" издава фактури и извършва заверки в приемното време на МЗ
всеки вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.