Върни се горе

Одобрен с Решение № 595 от 14 август 2014 г. на Министерския съвет. В сила от 12 септември 2014 г. Публикуван в Държавен вестник, брой: 81, от 30.9.2014 г

Настоящият меморандум за разбирателство е сключен между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация (СЗО), чрез нейния Регионален офис за Европа, за изпълнението на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Съгласно Меморандума СЗО предоставя на Министерството на здравеопазването на Република България в качеството му на Програмен оператор оценка на потребностите за изпълнение на Мярка 3: Подобряване качеството на пренаталната диагностика, и Мярка 4: Подобряване качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на отделения за неонатални грижи.

Меморандум за разбирателство между МЗ и СЗО за изпълнението на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“
Одобрен с Решение № 595 от 14 август 2014 г. на Министерския съвет. В сила от 12
септември 2014 г.)
PDF файл, 303,2 KB, качен на 14.08.2014

pdf document