Върни се горе

Одобрено с Решение № 112 от 20 февруари 2020 г. на Министерския съвет. В сила от – 03 април 2020 г.

Двугодишното споразумение за сътрудничество се сключва между Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа и Министерството на здравеопазването на Република България от името на Правителството й за двугодишния период 2020 – 2021г.

Двугодишното споразумение за сътрудничество отразява визията на Регионалния офис на СЗО за Европа – „По-добро здраве за Европа“, както и идеите, принципите и ценностите, подкрепящи Европейската политическа рамка за здраве и благосъстояние „Здраве 2020“, приета от Европейския регионален комитет на на Шестдесет и втората му сесия.

„Здраве 2020“ цели във възможно най-голяма степен да увеличи възможностите за насърчаване на здравето на населението и за намаляване на неравенствата в здравеопазването. Тя препоръчва на европейските страни да разрешат проблемите със здравето на населението чрез цялостен подход на ниво общество и правителство. „Здраве 2020“ подчертава необходимостта от подобряване на цялостното управление на здравеопазването и предлага пътища и подходи за по-равностойно, устойчиво и отговорно развитие на здравеопазването. „Здраве 2020“ е обединяващата политическа рамка на колективните усилия за постигане на новия Дневен ред 2030 за устойчиво развитие чрез насърчаване на приобщаващо и участващо управление, приемане на цялостен подход на ниво общество и правителство, както и стратегическо мобилизиране и използване на ресурсите.