Актуални програми

Националните програми на Министерство на здравеопазването са целенасочени инициативи и проекти, разработени за изпълнение на конкретни здравни приоритети и подобряване на общественото здраве в страната.