Върни се горе

Списъци на лечебните заведения, които имат сключени договори с Министерството на здравеопазването за осъществяване на дейности, финансирани по реда на Наредба № 3 от 2019 г.

Списък на лечебните заведения, които се финансират за осигуряване българските граждани
за предоставяне на дейности във връзка със заплащане на лечение чрез прилагане на коагулиращи фактори и/или фибриноген при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии
PDF файл, 182,9 KB, качен на 11.07.2019

pdf document

Списък на лечебните заведения, които се субсидират извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
с цел устойчивост за осигуряване на медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по проекти и програми по списъка, съгласно приложение № 6 от Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори
PDF файл, 391,7 KB, качен на 11.07.2019

pdf document

Архив

Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г.
За утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 456,8 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.06.2018

pdf document

Заповед № РД-01-178/29.06.2018 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г. за утвърждаване на Методиката за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г.
PDF файл, 100,8 KB, качен на 29.06.2018

pdf document

Заповед № РД-01-234/10.08.2018 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г. и № РД-01-178/29.06.2018 г. за утвърждаване на Методиката за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г.
PDF файл, 136,7 KB, качен на 10.08.2018

pdf document

Заповед № РД-01-271/11.09.2018 г.
за утвърждаване на Указания за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 11.09.2018

pdf document

Заповед № РД-01-392/27.12.2018 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г., Заповед № РД-01-178/29.06.2018 г. и Заповед № РД-01-234/10.08.2018 г.
PDF файл, 34,1 KB, качен на 31.12.2018

pdf document

Приложения
PDF файл, 751,3 KB, качен на 02.04.2018

pdf document

Образец на договор за субсидиране
DOCX файл, 33,9 KB, качен на 29.08.2018

docx document