Върни се горе

Уважаеми колеги, елекронният отчет следва да се изпраща на електронна поща: rkolarova@mh.government.bg

 

 

 

Указания за попълване на отчет за изпълнение на договора по чл. 32, ал. 2 от Наредба № 2/2011 г.
За условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения
DOCX файл, 23,9 KB, качен на 30.05.2022

docx document

Заявление за сключване на договор за финансиране на основание чл. 32, ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г.
за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения
DOC файл, 42,5 KB, качен на 30.05.2022

doc document