Върни се горе

План за засилване ролята на здравното образование в българското училище

Национален план за борба с рака в Република България 2027

Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги

Национален оперативен план на Република България за справяне с пандемията от COVID-19

Национален оперативен план на Република България за справяне с пандемията от COVID-19
Приет с Решение на Министерския съвет на 14 юли 2022 г.
PDF файл, 645,2 KB, качен на 15.07.2022

pdf document

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България