Върни се горе

Цели на администрацията за 2024 г.
XLSX файл, 203,7 KB, качен на 29.02.2024

xlsx document

Цели на администрацията за 2023 г.
XLSX файл, 64,0 KB, качен на 28.02.2023

xlsx document

Цели на администрацията за 2022 г.
XLSX файл, 69,7 KB, качен на 28.02.2022

xlsx document

Цели на администрацията за 2021 г.
XLSX файл, 73,8 KB, качен на 04.03.2021

xlsx document

Цели на администрацията за 2020 г.
PDF файл, 1,8 MB, качен на 28.02.2020

pdf document

Цели на администрацията за 2019 г.
PDF файл, 629,5 KB, качен на 21.06.2019

pdf document

Цели на администрацията за 2018 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 14.03.2018

pdf document

Цели на администрацията за 2017 г.
PDF файл, 21,5 MB, качен на 27.02.2017

pdf document

Цели на администрацията за 2016 г.
PDF файл, 22,6 MB, качен на 10.03.2016

pdf document

Цели на администрацията за 2015 г.
PDF файл, 10,2 MB, качен на 02.07.2015

pdf document

Цели на администрацията за 2014 г.
PDF файл, 342,8 KB, качен на 28.02.2014

pdf document

Цели на администрацията за 2013 г.
PDF файл, 244,6 KB, качен на 27.02.2013

pdf document

Цели на администрацията за 2011 г.
PDF файл, 467,2 KB, качен на 20.02.2011

pdf document