Върни се горе

Отчет за изпълнението на целите за 2020 г.

Отчет за изпълнението на целите за 2020 г.
XLSX файл, 534,8 KB, качен на 04.03.2021

xlsx document

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му за периода 01.01 – 31.10.2020 г.

Обяснителна записка
Записката е коригирана поради допуснати технически грешки.
PDF файл, 430,5 KB, качен на 02.02.2021

pdf document

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.11.2020 г.

Сборен баланс и Сборен отчет за приходите и разходите на Министерство на здравеопазването към 31.12.2019 г. и доклад на Сметната палата

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му за периода 01.01 – 31.10.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.10.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му за периода 01.01 – 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.09.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му за периода 01.01 – 31.08.2020 г.