Върни се горе

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.11.2022 г.

Отчет за извършените разходи съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г. към 30.11.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid -19 и лечението му към 30.11.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 30.11.2022 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.10.2022 г.

Отчет за извършените разходи съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г. към 31.10.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.10.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.10.2022 г.

Годишен финансов отчет на Министерство на здравеопазването за 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.09.2022 г.