Върни се горе

Критерии за изготвяне на списъка с конкретните заболявания
Критерии за изготвяне на списъка с конкретните заболявания, класифицирани по Международната класификация на болестите (МКБ) и лекарствените продукти по международно непатентно наименование и лекарствена форма за лечението на тези заболявания по чл. 2 ал. 2 от Наредба № 34/25.11.2009
PDF файл, 221,8 KB, качен на 01.12.2009

pdf document

Списък с конкретни заболявания и лекарства
Списък с конкр. заболявания, класифицирани по МКБ, лекарствени продукти по международно непатентно наименование и лекарствена форма и алгоритмите на лечение на тези заболявания по чл.2, ал.2 от наредба 34/25.11.2009 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
PDF файл, 9,9 MB, качен на 20.01.2011

pdf document