Върни се горе

Данни за контакт с  Длъжностно лице защита на данните, мрежова и информационна сигурност на Министерство на здравеопазването

инж. Наталия Кънева

адрес:  „Александър Стамболийски“ № 39

e:mail: nkuneva@mh.government.bg

Тел: +359 2 9301285

Моб: +359 887364953