Върни се горе

Покана избор на финансова институция за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР-Котел”ЕООД

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на „МБАЛ – Хасково“ АД

Покана за избор на финансова институция/банка за предоставяне на кредит за нуждите на „НСБФТР“ ЕАД, гр. София

Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово

Повторна покана за избор на кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция/банка/ за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД

Повторна покана за избор на търговска банка за ежемесечно банково обслужване, включващо извършване на банкови операции, свързани с дейността на „МБАЛ – Шумен” АД

Покана за избор на кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Покана за събиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД и дъщерните му дружества „ДКЦ Плевен“ ЕООД и „Медеон-Плевен 2009“ ЕООД

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.09.2019 г.