Върни се горе

Покана за избор на изпълнител за обслужване на разплащателна сметка, касови операции, преводи от сметка на "УМБАЛ Бургас" АД, превод на трудовите възнаграждения на служителите на "УМБАЛ Бургас" АД

Покана за избор на банка за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБАЛОЗ - София област“ ЕООД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на МБАЛББ „Света София” ЕАД за срок от две години

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.09.2018 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2018г.

Покана за избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на „СБАЛОЗ - София област“ ЕООД

Покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Обслужване на разплащателна сметка, касови операции, преводи от сметка на МЦ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД

Удължаване на срока по покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на "СБАЛББ - Перник" ЕООД

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на "СБПЛББ Роман" ЕООД

Покана за предоставяне на оферти за комплексно банково обслужване на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД за срок от две години