Върни се горе

Повторна покана за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит за доставка и монтаж на дизелов агрегат за нуждите на „СБР-Котел“ЕООД

Повторна покана избор на финансова институция за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР-Котел”ЕООД за срок от 1 година

Покана за избор на изпълнител на комплексно банково обслужване за нуждите на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна

Покана избор на финансова институция за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР-Котел”ЕООД за срок от 1 година

Покана избор на финансова институция за предоставяне на финансов кредит на СБР-Котел ЕООД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „МБАЛ - Добрич“ АД

Покана за избор на изпълнител за обслужване на разплащателна сметка, касови операции, преводи от сметка на "УМБАЛ Бургас" АД, превод на трудовите възнаграждения на служителите на "УМБАЛ Бургас" АД

Покана за избор на банка за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБАЛОЗ - София област“ ЕООД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на МБАЛББ „Света София” ЕАД за срок от две години

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.09.2018 г.