Върни се горе

Покана за избор на обслужваща финансова институция за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

Повторна покана за избор на обслужваща финансова институция за нуждите на СБР-Котел ЕООД

Покана за предоставяне на оферта за комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД за срок от една година

Покана за избор на обслужваща финансова институция за нуждите на СБР-Котел ЕООД

Покана за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на "СБАЛББ - Перник" ЕООД

Покана за избор банка за предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване на „СБР-Бургаски минерални бани“ ЕАД

Покана за избор на банка за предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване на „ МБАЛ Пазарджик “ АД

Проект на договор
PDF файл, 720,7 KB, качен на 22.06.2020

pdf document

Декларация
DOCX файл, 21,1 KB, качен на 22.06.2020

docx document

Приложение 1
XLS файл, 31,5 KB, качен на 22.06.2020

xls document

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2020 г.

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.03.2020 г.

Повторна покана за избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч