Върни се горе

Покана за избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ Силистра“ АД

Покана за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на МБАЛ „Рахила Ангелова"АД

Документация за участие
PDF файл, 1,7 MB, качен на 10.01.2020

pdf document

Проект на договор
PDF файл, 1,1 MB, качен на 10.01.2020

pdf document

Техническо предложение
PDF файл, 339,5 KB, качен на 10.01.2020

pdf document

Ценово предложение
PDF файл, 262,3 KB, качен на 10.01.2020

pdf document

Представяне на участник
PDF файл, 386,4 KB, качен на 10.01.2020

pdf document

Покана за избор на кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД

Списък на документите
DOCX файл, 19,5 KB, качен на 03.01.2020

docx document

Декларация
DOCX файл, 10,9 KB, качен на 03.01.2020

docx document

Административни сведения за участника
DOCX файл, 11,5 KB, качен на 03.01.2020

docx document

Техническо предложение
DOCX файл, 14,1 KB, качен на 03.01.2020

docx document

Ценова оферта
DOCX файл, 14,1 KB, качен на 03.01.2020

docx document

Договор
DOCX файл, 43,0 KB, качен на 03.01.2020

docx document

Повторна покана за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел” ЕООД

Повторна покана за избор на финансова институция/банка за предоставяне на кредит за нуждите на „НСБФТР“ ЕАД, гр. София

Повторна покана за избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД – гр. Габрово

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на „МБАЛ – Хасково“ АД

Покана избор на финансова институция за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР-Котел”ЕООД

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансова институция за нуждите на „МБАЛ – Хасково“ АД

Покана за избор на финансова институция/банка за предоставяне на кредит за нуждите на „НСБФТР“ ЕАД, гр. София