Върни се горе

Плащания за месец юни 2021 г.

01 юни
XLSX файл, 13,9 KB, качен на 04.06.2021

xlsx document

02 юни
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 04.06.2021

xlsx document

03 юни
XLSX файл, 17,2 KB, качен на 04.06.2021

xlsx document

04 юни
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 11.06.2021

xlsx document

07 юни
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 11.06.2021

xlsx document

08 юни
XLSX файл, 18,3 KB, качен на 11.06.2021

xlsx document

Плащания за месец май 2021 г.

05 май
XLSX файл, 14,9 KB, качен на 11.05.2021

xlsx document

07 май
XLSX файл, 18,6 KB, качен на 11.05.2021

xlsx document

10 май
XLSX файл, 18,9 KB, качен на 11.05.2021

xlsx document

11 май
XLSX файл, 17,7 KB, качен на 18.05.2021

xlsx document

12 май
XLSX файл, 17,9 KB, качен на 18.05.2021

xlsx document

13 май
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 18.05.2021

xlsx document

14 май
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 18.05.2021

xlsx document

17 май
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 18.05.2021

xlsx document

18 май
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 25.05.2021

xlsx document

19 май
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 25.05.2021

xlsx document

20 май
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 01.06.2021

xlsx document

21 май
XLSX файл, 20,0 KB, качен на 01.06.2021

xlsx document

25 май
XLSX файл, 18,0 KB, качен на 01.06.2021

xlsx document

26 май
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 01.06.2021

xlsx document

27 май
XLSX файл, 19,6 KB, качен на 01.06.2021

xlsx document

28 май
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 01.06.2021

xlsx document

31 май
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 01.06.2021

xlsx document

Плащания за месец април 2021 г.

01 април
XLSX файл, 14,1 KB, качен на 07.04.2021

xlsx document

02 април
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 07.04.2021

xlsx document

05 април
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 07.04.2021

xlsx document

06 април
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 07.04.2021

xlsx document

07 април
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 13.04.2021

xlsx document

08 април
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 13.04.2021

xlsx document

09 април
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 13.04.2021

xlsx document

12 април
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 13.04.2021

xlsx document

13 април
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 20.04.2021

xlsx document

14 април
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 20.04.2021

xlsx document

15 април
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 20.04.2021

xlsx document

16 април
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 20.04.2021

xlsx document

19 април
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 26.04.2021

xlsx document

20 април
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 26.04.2021

xlsx document

21 април
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 26.04.2021

xlsx document

22 април
XLSX файл, 19,5 KB, качен на 26.04.2021

xlsx document

23 април
XLSX файл, 22,0 KB, качен на 26.04.2021

xlsx document

26 април
XLSX файл, 19,6 KB, качен на 07.05.2021

xlsx document

27 април
XLSX файл, 17,2 KB, качен на 07.05.2021

xlsx document

28 април
XLSX файл, 19,1 KB, качен на 11.05.2021

xlsx document

29 април
XLSX файл, 19,4 KB, качен на 11.05.2021

xlsx document

Плащания за месец март 2021 г.

01 март
XLSX файл, 13,5 KB, качен на 11.03.2021

xlsx document

02 март
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 11.03.2021

xlsx document

04 март
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 11.03.2021

xlsx document

05 март
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 11.03.2021

xlsx document

06 март
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 25.03.2021

xlsx document

08 март
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 11.03.2021

xlsx document

09 март
XLSX файл, 15,1 KB, качен на 11.03.2021

xlsx document

10 март
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 17.03.2021

xlsx document

11 март
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 17.03.2021

xlsx document

12 март
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 17.03.2021

xlsx document

15 март
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 17.03.2021

xlsx document

17 март
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 25.03.2021

xlsx document

18 март
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 25.03.2021

xlsx document

19 март
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 25.03.2021

xlsx document

22 март
XLSX файл, 20,9 KB, качен на 25.03.2021

xlsx document

23 март
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 25.03.2021

xlsx document

24 март
XLSX файл, 19,5 KB, качен на 25.03.2021

xlsx document

25 март
XLSX файл, 18,7 KB, качен на 30.03.2021

xlsx document

26 март
XLSX файл, 20,1 KB, качен на 30.03.2021

xlsx document

29 март
XLSX файл, 18,6 KB, качен на 30.03.2021

xlsx document

30 март
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 01.04.2021

xlsx document

31 март
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 01.04.2021

xlsx document

Плащания за месец февруари 2021 г.

01 февруари
XLSX файл, 15,2 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

02 февруари
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

03 февруари
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

04 февруари
XLSX файл, 16,0 KB, качен на 10.02.2021

xlsx document

05 февруари
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 10.02.2021

xlsx document

08 февруари
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 10.02.2021

xlsx document

09 февруари
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 10.02.2021

xlsx document

10 февруари
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 19.02.2021

xlsx document

11 февруари
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 19.02.2021

xlsx document

12 февруари
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 19.02.2021

xlsx document

15 февруари
XLSX файл, 15,9 KB, качен на 24.02.2021

xlsx document

16 февруари
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 24.02.2021

xlsx document

17 февруари
XLSX файл, 15,9 KB, качен на 24.02.2021

xlsx document

18 февруари
XLSX файл, 13,8 KB, качен на 24.02.2021

xlsx document

19 февруари
XLSX файл, 17,2 KB, качен на 24.02.2021

xlsx document

22 февруари
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 24.02.2021

xlsx document

23 февруари
XLSX файл, 13,5 KB, качен на 01.03.2021

xlsx document

24 февруари
XLSX файл, 23,3 KB, качен на 01.03.2021

xlsx document

25 февруари
XLSX файл, 19,1 KB, качен на 01.03.2021

xlsx document

26 февруари
XLSX файл, 17,8 KB, качен на 01.03.2021

xlsx document

Плащания за месец януари 2021 г.

04 януари
XLSX файл, 13,6 KB, качен на 06.01.2021

xlsx document

05 януари
XLSX файл, 14,8 KB, качен на 06.01.2021

xlsx document

06 януари
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 14.01.2021

xlsx document

07 януари
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 14.01.2021

xlsx document

08 януари
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 14.01.2021

xlsx document

11 януари
XLSX файл, 14,5 KB, качен на 14.01.2021

xlsx document

12 януари
XLSX файл, 17,7 KB, качен на 18.01.2021

xlsx document

13 януари
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 18.01.2021

xlsx document

14 януари
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 18.01.2021

xlsx document

15 януари
XLSX файл, 16,0 KB, качен на 21.01.2021

xlsx document

18 януари
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 21.01.2021

xlsx document

19 януари
XLSX файл, 13,6 KB, качен на 21.01.2021

xlsx document

20 януари
XLSX файл, 14,9 KB, качен на 21.01.2021

xlsx document

21 януари
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

22 януари
XLSX файл, 19,1 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

25 януари
XLSX файл, 19,6 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

26 януари
XLSX файл, 19,5 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

27 януари
XLSX файл, 18,7 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

28 януари
XLSX файл, 19,1 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

29 януари
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 04.02.2021

xlsx document

Плащания за месец декември 2020 г.

01 декември
XLSX файл, 14,3 KB, качен на 04.12.2020

xlsx document

02 декември
XLSX файл, 15,2 KB, качен на 04.12.2020

xlsx document

03 декември
XLSX файл, 19,1 KB, качен на 04.12.2020

xlsx document

04 декември
XLSX файл, 15,4 KB, качен на 17.12.2020

xlsx document

07 декември
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 17.12.2020

xlsx document

08. декември
XLSX файл, 15,3 KB, качен на 11.12.2020

xlsx document

09 декември
XLSX файл, 19,8 KB, качен на 11.12.2020

xlsx document

10 декември
XLSX файл, 17,9 KB, качен на 17.12.2020

xlsx document

11 декември
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 17.12.2020

xlsx document

14 декември
XLSX файл, 21,8 KB, качен на 17.12.2020

xlsx document

15 декември
XLSX файл, 17,7 KB, качен на 17.12.2020

xlsx document

16 декември
XLSX файл, 18,7 KB, качен на 17.12.2020

xlsx document

17 декември
XLSX файл, 20,5 KB, качен на 21.12.2020

xlsx document

18 декември
XLSX файл, 19,3 KB, качен на 21.12.2020

xlsx document

21 декември
XLSX файл, 20,5 KB, качен на 23.12.2020

xlsx document

22 декември
XLSX файл, 21,8 KB, качен на 23.12.2020

xlsx document

23 декември
XLSX файл, 18,7 KB, качен на 06.01.2021

xlsx document

29 декември
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 06.01.2021

xlsx document

30 декември
XLSX файл, 15,4 KB, качен на 06.01.2021

xlsx document

31 декември
XLSX файл, 14,0 KB, качен на 06.01.2021

xlsx document

Плащания за месец ноември 2020 г.

02 ноември
XLSX файл, 13,7 KB, качен на 04.11.2020

xlsx document

03 ноември
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 04.11.2020

xlsx document

04 ноември
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 10.11.2020

xlsx document

05 ноември
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 10.11.2020

xlsx document

06 ноември
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 10.11.2020

xlsx document

09 ноември
XLSX файл, 18,9 KB, качен на 10.11.2020

xlsx document

12 ноември
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 18.11.2020

xlsx document

13 ноември
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 18.11.2020

xlsx document

16 ноември
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 18.11.2020

xlsx document

17 ноември
XLSX файл, 20,3 KB, качен на 20.11.2020

xlsx document

18 ноември
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 20.11.2020

xlsx document

19 ноември
XLSX файл, 17,9 KB, качен на 20.11.2020

xlsx document

20 ноември
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 24.11.2020

xlsx document

23 ноември
XLSX файл, 15,3 KB, качен на 24.11.2020

xlsx document

24 ноември
XLSX файл, 20,3 KB, качен на 01.12.2020

xlsx document

25 ноември
XLSX файл, 19,6 KB, качен на 01.12.2020

xlsx document

26 ноември
XLSX файл, 19,7 KB, качен на 01.12.2020

xlsx document

27 ноември
XLSX файл, 18,2 KB, качен на 01.12.2020

xlsx document

30 ноември
XLSX файл, 18,7 KB, качен на 01.12.2020

xlsx document

Плащания за месец октомври 2020 г.

01 октомври
XLSX файл, 15,3 KB, качен на 02.10.2020

xlsx document

02 октомври
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 12.10.2020

xlsx document

05 октомври
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 12.10.2020

xlsx document

06 октомври
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 12.10.2020

xlsx document

07 октомври
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 12.10.2020

xlsx document

08 октомври
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 12.10.2020

xlsx document

09 октомври
XLSX файл, 17,9 KB, качен на 12.10.2020

xlsx document

12 октомври
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 13.10.2020

xlsx document

13 октомври
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 14.10.2020

xlsx document

14 октомври
XLSX файл, 18,6 KB, качен на 15.10.2020

xlsx document

15 октомври
XLSX файл, 15,0 KB, качен на 16.10.2020

xlsx document

16 октомври
XLSX файл, 18,3 KB, качен на 19.10.2020

xlsx document

19 октомври
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 20.10.2020

xlsx document

20 октомври
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 23.10.2020

xlsx document

21 октомври
XLSX файл, 18,6 KB, качен на 22.10.2020

xlsx document

22 октомври
XLSX файл, 19,2 KB, качен на 23.10.2020

xlsx document

23 октомври
XLSX файл, 20,9 KB, качен на 26.10.2020

xlsx document

26 октомври
XLSX файл, 19,9 KB, качен на 27.10.2020

xlsx document

27 октомври
XLSX файл, 18,9 KB, качен на 28.10.2020

xlsx document

28 октомври
XLSX файл, 18,0 KB, качен на 02.11.2020

xlsx document

29 октомври
XLSX файл, 18,6 KB, качен на 02.11.2020

xlsx document

30 октомври
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 02.11.2020

xlsx document

Плащания за месец септември 2020 г.

01 септември
XLSX файл, 13,7 KB, качен на 04.09.2020

xlsx document

02 септември
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 04.09.2020

xlsx document

03 септември
XLSX файл, 17,8 KB, качен на 04.09.2020

xlsx document

04 септември
XLSX файл, 18,4 KB, качен на 09.09.2020

xlsx document

08 септември
XLSX файл, 17,8 KB, качен на 09.09.2020

xlsx document

09 септември
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 11.09.2020

xlsx document

10 септември
XLSX файл, 18,2 KB, качен на 11.09.2020

xlsx document

11 септември
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 15.09.2020

xlsx document

14 септември
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 15.09.2020

xlsx document

15 септември
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 17.09.2020

xlsx document

16 септември
XLSX файл, 17,8 KB, качен на 17.09.2020

xlsx document

17 септември
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 18.09.2020

xlsx document

18 септември
XLSX файл, 17,9 KB, качен на 21.09.2020

xlsx document

21 септември
XLSX файл, 18,2 KB, качен на 24.09.2020

xlsx document

23 септември
XLSX файл, 20,2 KB, качен на 25.09.2020

xlsx document

24 септември
XLSX файл, 20,3 KB, качен на 25.09.2020

xlsx document

25 септември
XLSX файл, 20,6 KB, качен на 28.09.2020

xlsx document

28 септември
XLSX файл, 18,9 KB, качен на 29.09.2020

xlsx document

29 септември
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 01.10.2020

xlsx document

30 септември
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 01.10.2020

xlsx document