Върни се горе

Плащания за месец май 2023 г.

02 май
XLS файл, 39,0 KB, качен на 10.05.2023

xls document

03 май
XLS файл, 49,0 KB, качен на 10.05.2023

xls document

04 май
XLS файл, 56,5 KB, качен на 10.05.2023

xls document

05 май
XLS файл, 55,0 KB, качен на 10.05.2023

xls document

09 май
XLS файл, 57,5 KB, качен на 18.05.2023

xls document

10 май
XLS файл, 67,5 KB, качен на 18.05.2023

xls document

11 май
XLS файл, 54,5 KB, качен на 18.05.2023

xls document

12 май
XLS файл, 53,0 KB, качен на 18.05.2023

xls document

15 май
XLS файл, 50,5 KB, качен на 18.05.2023

xls document

16 май
XLS файл, 49,0 KB, качен на 18.05.2023

xls document

17 май
XLS файл, 50,0 KB, качен на 18.05.2023

xls document

Плащания за месец април 2023 г.

03 април
XLS файл, 36,0 KB, качен на 07.04.2023

xls document

04 април
XLS файл, 54,0 KB, качен на 07.04.2023

xls document

05 април
XLS файл, 52,5 KB, качен на 07.04.2023

xls document

06 април
XLS файл, 56,0 KB, качен на 07.04.2023

xls document

07 април
XLS файл, 62,0 KB, качен на 25.04.2023

xls document

10 април
XLS файл, 57,0 KB, качен на 25.04.2023

xls document

11 април
XLS файл, 59,0 KB, качен на 25.04.2023

xls document

12 април
XLS файл, 58,0 KB, качен на 25.04.2023

xls document

13 април
XLS файл, 54,5 KB, качен на 25.04.2023

xls document

18 април
XLS файл, 49,0 KB, качен на 25.04.2023

xls document

19 април
XLS файл, 53,5 KB, качен на 25.04.2023

xls document

20 апррил
XLS файл, 57,5 KB, качен на 25.04.2023

xls document

21 април
XLS файл, 57,0 KB, качен на 25.04.2023

xls document

24 април
XLS файл, 61,5 KB, качен на 25.04.2023

xls document

Плащания за месец март 2023 г.

02 март
XLS файл, 46,0 KB, качен на 10.03.2023

xls document

06 март
XLS файл, 53,0 KB, качен на 10.03.2023

xls document

07 март
XLS файл, 58,5 KB, качен на 10.03.2023

xls document

08 март
XLS файл, 54,0 KB, качен на 10.03.2023

xls document

09 март
XLS файл, 55,0 KB, качен на 15.03.2023

xls document

10 март
XLS файл, 53,0 KB, качен на 15.03.2023

xls document

13 март
XLS файл, 52,0 KB, качен на 16.03.2023

xls document

14 март
XLS файл, 53,0 KB, качен на 16.03.2023

xls document

15 март
XLS файл, 54,0 KB, качен на 16.03.2023

xls document

16 март
XLS файл, 96,0 KB, качен на 28.03.2023

xls document

17 март
XLS файл, 89,5 KB, качен на 28.03.2023

xls document

20 март
XLS файл, 87,5 KB, качен на 28.03.2023

xls document

21 март
XLS файл, 87,0 KB, качен на 28.03.2023

xls document

22 март
XLS файл, 95,0 KB, качен на 28.03.2023

xls document

23 март
XLS файл, 100,5 KB, качен на 28.03.2023

xls document

24 март
XLS файл, 94,0 KB, качен на 28.03.2023

xls document

27 март
XLS файл, 58,5 KB, качен на 28.03.2023

xls document

28 март
XLS файл, 61,5 KB, качен на 07.04.2023

xls document

29 март
XLS файл, 86,5 KB, качен на 07.04.2023

xls document

30 март
XLS файл, 48,5 KB, качен на 07.04.2023

xls document

31 март
XLS файл, 42,5 KB, качен на 07.04.2023

xls document

Плащания за месец февруари 2023 г.

01 февруари
XLS файл, 34,5 KB, качен на 15.02.2023

xls document

02 февруари
XLS файл, 51,0 KB, качен на 15.02.2023

xls document

03 февруари
XLS файл, 52,5 KB, качен на 15.02.2023

xls document

06 февруари
XLS файл, 51,0 KB, качен на 15.02.2023

xls document

07 февруари
XLS файл, 59,5 KB, качен на 15.02.2023

xls document

08 февруари
XLS файл, 49,5 KB, качен на 15.02.2023

xls document

09 февруари
XLS файл, 63,0 KB, качен на 15.02.2023

xls document

10 февруари
XLS файл, 62,0 KB, качен на 15.02.2023

xls document

13 февруари
XLS файл, 61,0 KB, качен на 15.02.2023

xls document

14 февруари
XLS файл, 87,0 KB, качен на 21.02.2023

xls document

15 февруари
XLS файл, 50,0 KB, качен на 21.02.2023

xls document

16 февруари
XLS файл, 51,5 KB, качен на 21.02.2023

xls document

17 февруари
XLS файл, 48,5 KB, качен на 27.02.2023

xls document

20 февруари
XLS файл, 48,5 KB, качен на 27.02.2023

xls document

21 февруари
XLS файл, 53,5 KB, качен на 27.02.2023

xls document

22 февруари
XLSX файл, 38,6 KB, качен на 27.02.2023

xlsx document

23 февруари
XLS файл, 72,5 KB, качен на 27.02.2023

xls document

24 февруари
XLS файл, 63,0 KB, качен на 27.02.2023

xls document

27 февруари
XLS файл, 48,5 KB, качен на 02.03.2023

xls document

28 февруари
XLS файл, 63,0 KB, качен на 02.03.2023

xls document

Плащания за месец януари 2023 г.

06 януари
XLS файл, 91,0 KB, качен на 17.01.2023

xls document

09 януари
XLS файл, 51,0 KB, качен на 17.01.2023

xls document

10 януари
XLS файл, 48,5 KB, качен на 17.01.2023

xls document

11 януари
XLS файл, 59,0 KB, качен на 17.01.2023

xls document

12 януари
XLS файл, 55,5 KB, качен на 17.01.2023

xls document

13 януари
XLS файл, 45,5 KB, качен на 17.01.2023

xls document

17 януари
XLS файл, 58,5 KB, качен на 20.01.2023

xls document

18 януари
XLS файл, 47,0 KB, качен на 20.01.2023

xls document

19 януари
XLS файл, 57,0 KB, качен на 25.01.2023

xls document

20 януари
XLS файл, 49,5 KB, качен на 25.01.2023

xls document

23 януари
XLS файл, 54,5 KB, качен на 27.01.2023

xls document

24 януари
XLS файл, 92,5 KB, качен на 27.01.2023

xls document

25 януари
XLS файл, 92,0 KB, качен на 27.01.2023

xls document

26 януари
XLS файл, 96,0 KB, качен на 27.01.2023

xls document

30 януари
XLS файл, 57,0 KB, качен на 01.02.2023

xls document

31 януари
XLS файл, 51,0 KB, качен на 01.02.2023

xls document

Плащания за месец декември 2022 г.

02 декември
XLS файл, 46,0 KB, качен на 08.12.2022

xls document

05 декември
XLS файл, 60,0 KB, качен на 08.12.2022

xls document

06 декември
XLS файл, 52,5 KB, качен на 08.12.2022

xls document

07 декември
XLS файл, 56,5 KB, качен на 13.12.2022

xls document

08 декември
XLS файл, 56,0 KB, качен на 13.12.2022

xls document

09 декември
XLS файл, 56,5 KB, качен на 13.12.2022

xls document

12 декември
XLS файл, 40,0 KB, качен на 16.12.2022

xls document

13 декември
XLS файл, 37,5 KB, качен на 16.12.2022

xls document

14 декември
XLS файл, 43,0 KB, качен на 21.12.2022

xls document

15 декември
XLS файл, 105,5 KB, качен на 21.12.2022

xls document

16 декември
XLS файл, 70,0 KB, качен на 21.12.2022

xls document

19 декември
XLS файл, 70,0 KB, качен на 21.12.2022

xls document

20 декември
XLS файл, 77,5 KB, качен на 23.12.2022

xls document

21 декември
XLS файл, 82,0 KB, качен на 23.12.2022

xls document

22 декември
XLS файл, 88,0 KB, качен на 06.01.2023

xls document

23 декември
XLS файл, 96,0 KB, качен на 06.01.2023

xls document

29 декември
XLS файл, 85,0 KB, качен на 06.01.2023

xls document

30 декември
XLS файл, 83,0 KB, качен на 06.01.2023

xls document

Плащания за месец ноември 2022 г.

02 ноември
XLS файл, 56,5 KB, качен на 03.11.2022

xls document

03 ноември
XLS файл, 90,5 KB, качен на 04.11.2022

xls document

04 ноември
XLS файл, 62,0 KB, качен на 07.11.2022

xls document

07 ноември
XLS файл, 55,5 KB, качен на 16.11.2022

xls document

08 ноември
XLS файл, 55,5 KB, качен на 16.11.2022

xls document

09 ноември
XLS файл, 53,0 KB, качен на 16.11.2022

xls document

10 ноември
XLS файл, 56,5 KB, качен на 16.11.2022

xls document

11 ноември
XLS файл, 54,5 KB, качен на 16.11.2022

xls document

14 ноември
XLS файл, 51,5 KB, качен на 16.11.2022

xls document

15 ноември
XLS файл, 55,5 KB, качен на 21.11.2022

xls document

16 ноември
XLS файл, 56,0 KB, качен на 21.11.2022

xls document

17 ноември
XLS файл, 46,0 KB, качен на 21.11.2022

xls document

18 ноември
XLS файл, 67,0 KB, качен на 21.11.2022

xls document

21 ноември
XLS файл, 53,5 KB, качен на 23.11.2022

xls document

22 ноември
XLS файл, 63,5 KB, качен на 24.11.2022

xls document

23 ноември
XLS файл, 60,5 KB, качен на 28.11.2022

xls document

24 ноември
XLS файл, 62,0 KB, качен на 28.11.2022

xls document

25 ноември
XLS файл, 69,0 KB, качен на 28.11.2022

xls document

28 ноември
XLS файл, 67,0 KB, качен на 08.12.2022

xls document

29 ноември
XLS файл, 52,5 KB, качен на 08.12.2022

xls document

30 ноември
XLS файл, 65,5 KB, качен на 08.12.2022

xls document

Плащания за месец октомври 2022 г.

04 октомври
XLS файл, 49,0 KB, качен на 06.10.2022

xls document

05 октомври
XLS файл, 57,0 KB, качен на 06.10.2022

xls document

06 октомври
XLS файл, 51,5 KB, качен на 07.10.2022

xls document

07 октомври
XLS файл, 53,0 KB, качен на 07.10.2022

xls document

10 октомври
XLS файл, 53,0 KB, качен на 10.10.2022

xls document

11 октомври
XLS файл, 59,0 KB, качен на 14.10.2022

xls document

12 октомври
XLS файл, 53,5 KB, качен на 14.10.2022

xls document

13 октомври
XLS файл, 51,5 KB, качен на 14.10.2022

xls document

14 октомври
XLS файл, 55,0 KB, качен на 14.10.2022

xls document

17 октомври
XLS файл, 49,5 KB, качен на 18.10.2022

xls document

18 октомври
XLS файл, 53,5 KB, качен на 19.10.2022

xls document

19 октомври
XLS файл, 50,0 KB, качен на 19.10.2022

xls document

20 октомври
XLS файл, 45,0 KB, качен на 20.10.2022

xls document

21 октомври
XLS файл, 64,0 KB, качен на 21.10.2022

xls document

24 октомври
XLS файл, 61,0 KB, качен на 31.10.2022

xls document

25 октомври
XLS файл, 61,0 KB, качен на 31.10.2022

xls document

26 октомври
XLS файл, 63,5 KB, качен на 31.10.2022

xls document

27 октомври
XLS файл, 146,5 KB, качен на 31.10.2022

xls document

28 октомври
XLS файл, 82,5 KB, качен на 31.10.2022

xls document

31 октомври
XLS файл, 52,0 KB, качен на 01.11.2022

xls document

Плащания месец септември 2022 г.

02 септември
XLS файл, 46,5 KB, качен на 05.09.2022

xls document

05 септември
XLS файл, 55,5 KB, качен на 08.09.2022

xls document

07 септември
XLS файл, 54,5 KB, качен на 08.09.2022

xls document

08 септември
XLS файл, 67,5 KB, качен на 09.09.2022

xls document

12 септември
XLS файл, 52,5 KB, качен на 13.09.2022

xls document

13 септември
XLS файл, 62,5 KB, качен на 13.09.2022

xls document

14 септември
XLS файл, 54,5 KB, качен на 14.09.2022

xls document

15 септември
XLS файл, 56,5 KB, качен на 15.09.2022

xls document

16 септември
XLS файл, 44,0 KB, качен на 19.09.2022

xls document

19 септември
XLS файл, 56,5 KB, качен на 19.09.2022

xls document

20 септември
XLS файл, 53,0 KB, качен на 21.09.2022

xls document

21 септември
XLS файл, 69,0 KB, качен на 21.09.2022

xls document

26 септември
XLS файл, 58,5 KB, качен на 27.09.2022

xls document

27 септември
XLS файл, 65,5 KB, качен на 27.09.2022

xls document

28 септември
XLS файл, 63,5 KB, качен на 28.09.2022

xls document

29 септември
XLS файл, 69,0 KB, качен на 06.10.2022

xls document

30 септември
XLS файл, 53,5 KB, качен на 07.10.2022

xls document

Плащания за месец август 2022 г.

01 август
XLS файл, 41,0 KB, качен на 02.08.2022

xls document

02 август
XLS файл, 61,0 KB, качен на 10.08.2022

xls document

03 август
XLS файл, 62,5 KB, качен на 10.08.2022

xls document

04 август
XLS файл, 63,5 KB, качен на 10.08.2022

xls document

05 август
XLS файл, 60,5 KB, качен на 10.08.2022

xls document

08 август
XLS файл, 69,5 KB, качен на 10.08.2022

xls document

09 август
XLS файл, 116,0 KB, качен на 10.08.2022

xls document

10 август
XLS файл, 92,0 KB, качен на 10.08.2022

xls document

11 август
XLS файл, 55,5 KB, качен на 11.08.2022

xls document

12 август
XLS файл, 51,0 KB, качен на 12.08.2022

xls document

15 август
XLS файл, 53,0 KB, качен на 17.08.2022

xls document

16 август
XLS файл, 49,0 KB, качен на 17.08.2022

xls document

17 август
XLS файл, 46,0 KB, качен на 19.08.2022

xls document

18 август
XLS файл, 51,5 KB, качен на 19.08.2022

xls document

19 август
XLS файл, 81,0 KB, качен на 22.08.2022

xls document

22 август
XLS файл, 52,0 KB, качен на 23.08.2022

xls document

23 август
XLS файл, 61,0 KB, качен на 24.08.2022

xls document

24 август
XLS файл, 57,5 KB, качен на 24.08.2022

xls document

25 август
XLS файл, 63,0 KB, качен на 26.08.2022

xls document

26 август
XLS файл, 62,5 KB, качен на 26.08.2022

xls document

29 август
XLS файл, 55,0 KB, качен на 31.08.2022

xls document

30 август
XLS файл, 51,0 KB, качен на 31.08.2022

xls document