Върни се горе

Плащания за месец март 2020 г.

02 март
XLSX файл, 14,3 KB, качен на 05.03.2020

xlsx document

04 март
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 05.03.2020

xlsx document

05 март
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

06 март
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

09 март
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

10 март
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

11 март
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

12 март
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

13 март
XLSX файл, 14,2 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

16 март
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

17 март
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

18 март
XLSX файл, 16,0 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

19 март
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

20 март
XLSX файл, 18,2 KB, качен на 23.03.2020

xlsx document

23 март
XLSX файл, 17,9 KB, качен на 25.03.2020

xlsx document

24 март
XLSX файл, 19,1 KB, качен на 25.03.2020

xlsx document

25 март
XLSX файл, 18,8 KB, качен на 31.03.2020

xlsx document

26 март
XLSX файл, 17,9 KB, качен на 31.03.2020

xlsx document

27 март
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 31.03.2020

xlsx document

30 март
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 01.04.2020

xlsx document

31 март
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 01.04.2020

xlsx document

Плащания за месец февруари 2020 г.

03 февруари
XLSX файл, 14,6 KB, качен на 05.02.2020

xlsx document

04 февруари
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 05.02.2020

xlsx document

05 февруари
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

06 Февруари
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

07 февруари
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

10 февруари
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

11 февруари
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

12 февруари
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

13 февруари
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

14 февруари
XLSX файл, 13,7 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

17 февруари
XLSX файл, 17,7 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

18 февруари
XLSX файл, 15,0 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

19 февруари
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 20.02.2020

xlsx document

20 февруари
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 24.02.2020

xlsx document

21 февруари
XLSX файл, 19,0 KB, качен на 24.02.2020

xlsx document

24 февруари
XLSX файл, 18,5 KB, качен на 05.03.2020

xlsx document

25 февруари
XLSX файл, 18,9 KB, качен на 05.03.2020

xlsx document

26 февруари
XLSX файл, 18,5 KB, качен на 05.03.2020

xlsx document

27 февруари
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 04.03.2020

xlsx document

28 февруари
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 04.03.2020

xlsx document

Плащания за месец януари 2020 г.

02 януари
XLSX файл, 14,5 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

03 януари
XLSX файл, 14,1 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

06 януари
XLSX файл, 13,9 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

07 януари
XLSX файл, 18,2 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

08 януари
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

09 януари
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

10 януари
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

13 януари
XLSX файл, 15,6 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

14 януари
XLSX файл, 16,0 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

15 януари
XLSX файл, 15,1 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

16 януари
XLSX файл, 15,3 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

17 януари
XLSX файл, 15,6 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

20 януари
XLSX файл, 15,6 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

21 януари
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

22 януари
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

23 януари
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

24 януари
XLSX файл, 19,7 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

27 януари
XLSX файл, 18,6 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

28 януари
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 29.01.2020

xlsx document

29 януари
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 03.02.2020

xlsx document

30 януари
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 03.02.2020

xlsx document

31 януари
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 03.02.2020

xlsx document

Плащания за месец декември 2019 г.

02 декември
XLSX файл, 14,3 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

03 декември
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

04 декември
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

05 декември
XLSX файл, 16,0 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

06 декември
XLSX файл, 15,7 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

09 декември
XLSX файл, 14,8 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

10 декември
XLSX файл, 15,3 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

11 декември
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

12 декември
XLSX файл, 14,9 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

13 декември
XLSX файл, 22,5 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

16 декември
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

17 декември
XLSX файл, 20,1 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

18 декември
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

19 декември
XLSX файл, 21,1 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

20 декември
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

23 декември
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

27 декември
XLSX файл, 15,4 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

30 декември
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

31 декември
XLSX файл, 14,4 KB, качен на 28.01.2020

xlsx document

Плащания за месец ноември 2019 г.

01 ноември
XLSX файл, 15,2 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

04 ноември
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

05 ноември
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

06 ноември
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

07 ноември
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

08 ноември
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

11 ноември
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

12 ноември
XLSX файл, 17,2 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

13 ноември
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

14 ноември
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

15 ноември
XLSX файл, 15,6 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

18 ноември
XLSX файл, 15,9 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

19 ноември
XLSX файл, 16,0 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

20 ноември
XLSX файл, 15,6 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

21 ноември
XLSX файл, 17,2 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

22 ноември
XLSX файл, 18,7 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

25 ноември
XLSX файл, 17,7 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

26 ноември
XLSX файл, 15,2 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

27 ноември
XLSX файл, 18,4 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

28 ноември
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

29 ноември
XLSX файл, 18,6 KB, качен на 11.12.2019

xlsx document

Плащания за месец октомври 2019 г.

01 октомври
XLSX файл, 14,3 KB, качен на 03.10.2019

xlsx document

02 октомври
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 03.10.2019

xlsx document

03 октомври
XLSX файл, 17,2 KB, качен на 04.10.2019

xlsx document

04 октомври
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

07 октомври
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

08 октомври
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

09 октомври
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

10 октомври
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

11 октомври
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

14 октомври
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

15 октомври
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

16 октомври
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

17 октомври
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

18 октомври
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

21 октомври
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

22 октомври
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

23 октомври
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

24 октомври
XLSX файл, 19,0 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

25 октомври
XLSX файл, 18,4 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

28 октомври
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

29 октомври
XLSX файл, 17,7 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

30 октомври
XLSX файл, 17,3 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

31 октомври
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 13.11.2019

xlsx document

Плащания за месец септември 2019 г.

02 септември
XLSX файл, 14,5 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

03 септември
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

04 септември
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

05 септември
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

09 септември
XLSX файл, 20,8 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

10 септември
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 12.09.2019

xlsx document

11 септември
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 12.09.2019

xlsx document

16 септември
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 19.09.2019

xlsx document

17 септември
XLSX файл, 15,9 KB, качен на 19.09.2019

xlsx document

18 септември
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 19.09.2019

xlsx document

19 септември
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 24.09.2019

xlsx document

20 септември
XLSX файл, 19,6 KB, качен на 24.09.2019

xlsx document

24 септември
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 30.09.2019

xlsx document

25 септември
XLSX файл, 20,6 KB, качен на 30.09.2019

xlsx document

26 септември
XLSX файл, 20,1 KB, качен на 30.09.2019

xlsx document

27 септември
XLSX файл, 17,7 KB, качен на 01.10.2019

xlsx document

30 септември
XLSX файл, 15,5 KB, качен на 01.10.2019

xlsx document

Плащания за месец август 2019 г.

01 август
XLSX файл, 15,3 KB, качен на 06.08.2019

xlsx document

02 август
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 06.08.2019

xlsx document

05 август
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 06.08.2019

xlsx document

06 август
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 09.08.2019

xlsx document

07 август
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 09.08.2019

xlsx document

08 август
XLSX файл, 18,0 KB, качен на 12.08.2019

xlsx document

09 август
XLSX файл, 19,0 KB, качен на 12.08.2019

xlsx document

12 август
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 14.08.2019

xlsx document

13 август
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 14.08.2019

xlsx document

14 август
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 19.08.2019

xlsx document

15 август
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 19.08.2019

xlsx document

16 август
XLSX файл, 16,9 KB, качен на 19.08.2019

xlsx document

19 август
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

20 август
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

21 август
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 22.08.2019

xlsx document

22 август
XLSX файл, 18,4 KB, качен на 28.08.2019

xlsx document

23 август
XLSX файл, 20,4 KB, качен на 28.08.2019

xlsx document

26 август
XLSX файл, 18,5 KB, качен на 28.08.2019

xlsx document

27 август
XLSX файл, 18,9 KB, качен на 28.08.2019

xlsx document

28 август
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

29 август
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

30 август
XLSX файл, 16,2 KB, качен на 10.09.2019

xlsx document

Плащания за месец юли 2019 г.

01 юли
XLSX файл, 14,3 KB, качен на 04.07.2019

xlsx document

02 юли
XLSX файл, 15,7 KB, качен на 04.07.2019

xlsx document

03 юли
XLSX файл, 14,8 KB, качен на 04.07.2019

xlsx document

04 юли
XLSX файл, 18,2 KB, качен на 10.07.2019

xlsx document

05 юли
XLSX файл, 18,0 KB, качен на 10.07.2019

xlsx document

08 юли
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 10.07.2019

xlsx document

09 юли
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 10.07.2019

xlsx document

10 юли
XLSX файл, 17,1 KB, качен на 16.07.2019

xlsx document

11 юли
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 16.07.2019

xlsx document

12 юли
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 16.07.2019

xlsx document

15 юли
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 16.07.2019

xlsx document

16 юли
XLSX файл, 16,1 KB, качен на 18.07.2019

xlsx document

17 юли
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 18.07.2019

xlsx document

18 юли
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 22.07.2019

xlsx document

19 юли
XLSX файл, 17,2 KB, качен на 22.07.2019

xlsx document

22 юли
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 29.07.2019

xlsx document

23 юли
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 29.07.2019

xlsx document

24 юли
XLSX файл, 18,3 KB, качен на 29.07.2019

xlsx document

25 юли
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 29.07.2019

xlsx document

26 юли
XLSX файл, 20,9 KB, качен на 29.07.2019

xlsx document

29 юли
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 31.07.2019

xlsx document

30 юли
XLSX файл, 18,4 KB, качен на 31.07.2019

xlsx document

31 юли
XLSX файл, 16,4 KB, качен на 02.08.2019

xlsx document

Плащания за месец юни 2019 г.

03 юни
XLSX файл, 14,2 KB, качен на 07.06.2019

xlsx document

04 юни
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 07.06.2019

xlsx document

05 юни
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 07.06.2019

xlsx document

06 юни
XLSX файл, 18,2 KB, качен на 07.06.2019

xlsx document

07 юни
XLSX файл, 17,5 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

10 юни
XLSX файл, 18,0 KB, качен на 11.06.2019

xlsx document

11 юни
XLSX файл, 16,8 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

12 юни
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

13 юни
XLSX файл, 17,6 KB, качен на 14.06.2019

xlsx document

14 юни
XLSX файл, 16,5 KB, качен на 21.06.2019

xlsx document

17 юни
XLSX файл, 16,7 KB, качен на 21.06.2019

xlsx document

18 юни
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 21.06.2019

xlsx document

19 юни
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 21.06.2019

xlsx document

20 юни
XLSX файл, 18,1 KB, качен на 21.06.2019

xlsx document

21 юни
XLSX файл, 18,4 KB, качен на 27.06.2019

xlsx document

24 юни
XLSX файл, 18,5 KB, качен на 27.06.2019

xlsx document

25 юни
XLSX файл, 19,4 KB, качен на 27.06.2019

xlsx document

26 юни
XLSX файл, 19,3 KB, качен на 27.06.2019

xlsx document

27 юни
XLSX файл, 18,3 KB, качен на 01.07.2019

xlsx document

28 юни
XLSX файл, 17,0 KB, качен на 01.07.2019

xlsx document