Върни се горе

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 52, от дата 22.06.2018 г.
PDF файл, 607,5 KB, качен на 22.06.2018

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието, храните и горите, брой: 51, от дата 19.06.2018 г.
PDF файл, 327,2 KB, качен на 19.06.2018

pdf document

Наредба № 5 от 6 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“

Наредба № 5 от 6 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 51, от дата 19.06.2018 г.
PDF файл, 570,8 KB, качен на 19.06.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“
Издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, брой: 38, от дата 08.05.2018 г.
PDF файл, 335,2 KB, качен на 09.05.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 35, от дата 24.04.2018 г.
PDF файл, 632,5 KB, качен на 25.04.2018

pdf document

Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 29, от дата 30.03.2018 г.
PDF файл, 3,5 MB, качен на 30.03.2018

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 27, от дата 27.03.2018 г.
DOCX файл, 17,7 KB, качен на 27.03.2018

docx document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 25, от дата 20.03.2018 г.
PDF файл, 206,8 KB, качен на 21.03.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции