Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 43, от дата 16.05.2023 г.
PDF файл, 612,7 KB, качен на 17.05.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 40, от дата 05.05.2023 г.
PDF файл, 207,9 KB, качен на 12.05.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения


Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 39, от дата 02.05.2023 г.
PDF файл, 653,4 KB, качен на 03.05.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 23, от дата 14.03.2023 г.
PDF файл, 192,8 KB, качен на 15.03.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 18, от дата 24.02.2023 г.
PDF файл, 219,7 KB, качен на 24.02.2023

pdf document

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 103, от дата 24.12.2022 г.
PDF файл, 299,5 KB, качен на 24.12.2022

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол

Наредба № Н-5 от 29 ноември 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола

Наредба № Н-5 от 29 ноември 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 98, от дата 09.12.2022 г.
PDF файл, 312,6 KB, качен на 09.12.2022

pdf document