Върни се горе

Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 80, от дата 11.09.2020 г.
PDF файл, 200,2 KB, качен на 11.09.2020

pdf document

Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 75, от дата 25.08.2020 г.
PDF файл, 227,1 KB, качен на 26.08.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 54, от дата 16.06.2020 г.
PDF файл, 237,1 KB, качен на 18.06.2020

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Наредба за отменяне на Наредба № 38 от 2004 г.

Наредба за отменяне на Наредба № 38 от 2004 г.
За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 43, от дата 13.05.2020 г.
PDF файл, 189,7 KB, качен на 13.05.2020

pdf document

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 19, от дата 06.03.2020 г.
PDF файл, 332,8 KB, качен на 06.03.2020

pdf document