Върни се горе

Наредба № 2 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“

Наредба № 2 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 16, от дата 23.02.2021 г.
PDF файл, 334,7 KB, качен на 23.02.2021

pdf document

Наредба № 1 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 1 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 15, от дата 19.02.2021 г.
PDF файл, 489,0 KB, качен на 19.02.2021

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите, брой: 9
, от дата 02.02.2021 г.
PDF файл, 190,5 KB, качен на 05.02.2021

pdf document

Наредба № 7 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

Наредба № 7 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 6, от дата 22.01.2021 г.
PDF файл, 284,9 KB, качен на 22.01.2021

pdf document

Наредба № 6 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“

Наредба № 6 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 5, от дата 19.01.2021 г.
PDF файл, 315,0 KB, качен на 19.01.2021

pdf document

Наредба № 5 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“

Наредба № 5 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 5, от дата 19.01.2021 г.
PDF файл, 449,1 KB, качен на 19.01.2021

pdf document

Наредба № 4 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“

Наредба № 4 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 4, от дата 15.01.2021 г.
PDF файл, 326,6 KB, качен на 15.01.2021

pdf document

Наредба № 3 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Наредба № 3 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 3, от дата 12.01.2021 г.
PDF файл, 381,8 KB, качен на 12.01.2021

pdf document

Наредба № 2 от 23 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“

Наредба № 2 от 23 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 3, от дата 12.01.2021 г.
PDF файл, 349,4 KB, качен на 12.01.2021

pdf document