Върни се горе

Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 37, от дата 07.05.2021 г.
PDF файл, 185,8 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 37, от дата 07.05.2021 г.
PDF файл, 193,4 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5
PDF файл, 896,9 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5
PDF файл, 884,2 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Наредба № 8 от 31 март 2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България

Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Наредба № 4 от 24 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

Наредба № 4 от 24 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 21, от дата 12.03.2021 г.
PDF файл, 342,8 KB, качен на 18.03.2021

pdf document

Наредба № 3 от 23 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“

Наредба № 3 от 23 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 19, от дата 05.03.2021 г.
PDF файл, 251,4 KB, качен на 05.03.2021

pdf document

Наредба № 2 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“

Наредба № 2 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 16, от дата 23.02.2021 г.
PDF файл, 334,7 KB, качен на 23.02.2021

pdf document

Наредба № 1 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 1 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 15, от дата 19.02.2021 г.
PDF файл, 489,0 KB, качен на 19.02.2021

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите, брой: 9
, от дата 02.02.2021 г.
PDF файл, 190,5 KB, качен на 05.02.2021

pdf document