Върни се горе

Постановление № 324 от 25 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 315 от 20 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 311 от 20 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Постановление № 309 от 18 ноември 2020 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 289 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 281 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 247 от 3 септември 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Постановление № 212 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 211 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 210 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.