Върни се горе

Постановление № 76 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 70 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване

Постановление № 66 от 28 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 464 от 22 декември 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Постановление № 462 от 22 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Постановление № 463 от 22 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Постановление № 461 от 22 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Постановление № 407 от 29 ноември 2021 г. за изменение на Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Постановление № 374 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.