Върни се горе

Постановление № 211 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 210 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 195 от 22 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за предоставяне на заем на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ – ЕАД, София

Постановление № 194 от 22 юли 2022 г. за изменение на Постановление № 105 на Министерския съвет от 2022 г.

Постановление № 194 от 22 юли 2022 г. за изменение на Постановление № 105 на Министерския съвет от 2022 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна

Обнародвано в Държавен вестник, брой: 59, от дата 26.07.2022 г.
PDF файл, 199,0 KB, качен на 26.07.2022

pdf document

Постановление № 189 от 21 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 158 от 7 юли 2022 г. за създаване на Национален съвет по психично здраве

Постановление № 158 от 7 юли 2022 г. за създаване на Национален съвет по психично здраве
Обнародвано в Държавен вестник, брой: 54, от дата 12.07.2022 г.
PDF файл, 213,0 KB, качен на 20.07.2022

pdf document

Постановление № 144 от 29 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 128 от 16 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 105 от 30 май 2022 г.

Постановление № 105 от 30 май 2022 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна


Обнародвано в Държавен вестник, брой: 41, от дата 03.06.2022 г.
PDF файл, 211,4 KB, качен на 03.06.2022

pdf document

Постановление № 76 от 5 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.