Върни се горе

Постановление № 195 от 2 август 2019 г.

Постановление № 195 от 2 август 2019 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Обнародвано в Държавен вестник, брой: 62, от дата 06.08.2019 г.
PDF файл, 200,5 KB, качен на 20.08.2019

pdf document

Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Обнародвано в Държавен вестник, брой: 54, от дата 09.07.2019 г.
PDF файл, 205,4 KB, качен на 09.07.2019

pdf document

Постановление № 153 от 20 юни 2019 г. за одобряване на допълни­телни разходи по бюджета на Ми­нистерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Постановление № 121 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 119 от 16 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

Постановление № 112 от 9 май 2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество

Постановление № 93 от 25 април 2019 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници

Постановление № 93 от 25 април 2019 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 36, от дата 03.05.2019 г.
PDF файл, 205,1 KB, качен на 07.05.2019

pdf document

Постановление № 78 от 10 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 56 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Постановление № 56 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 683,4 KB, качен на 29.03.2019

pdf document