Върни се горе

Постановление № 175 от 22 май 2024 г.

Постановление № 175 от 22 май 2024 г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
PDF файл, 200,4 KB, качен на 03.06.2024

pdf document

Постановление № 85 от 31 май 2023 г. за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет

Постановление № 22 от 10 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Постановление № 488 от 23 декември 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 482 от 21 декември 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 481 от 21 декември 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 462 от 20 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 446 от 15 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 445 от 15 декември 2022 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Постановление № 445 от 15 декември 2022 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
За одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч


Обнародвано в Държавен вестник, брой: 101, от дата 20.12.2022 г.
PDF файл, 195,7 KB, качен на 20.12.2022

pdf document