Върни се горе

Стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Финансови показатели на заведения за болнична помощ