Върни се горе

 

Задължителни имунизации и реимунизации

Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст:

Имунизации

 • всички новородени се имунизират с ваксина срещу хепатит Б през първите 24 часа от раждането и с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ от 48-мия час след раждането до изписването им от родилния дом
 • от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина
 • ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец
 • ваксината срещу пневмококови инфекции на третия месец не се прилага при децата, родени след 31.12.2019 г.
 • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба
 • от тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит

Реимунизации

 • от дванадесетия месец - реимунизация срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след: прилагане на третия прием при децата, родени преди 01.01.2020 г. и втория прием при децата, родени след 31.12.2019 г.
 • от шестнадесетия месец - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием
 • на 6 г. възраст - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит
 • на 7 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
 • на 12 г. възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и и срещу дифтерия, тетанус, коклюш
 • на 17 г. възраст – реимунизация срещу тетанус и дифтерия
 • при навършване на 25 години, както и на всеки 10 години след това - реимунизация срещу тетанус и дифтерия

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента. 

За здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.

 


Препоръчителни имунизации

Освен задължителните, съществуват и т.нар. препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента срещу заплащане. Прилагат се на пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с определени ваксинопредотвратими инфекции;  в региони, ендемични за дадените заболявания; на  лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания и повишен риск от заразяване, и др.  Тук се включват ваксини срещу хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу варицела, срещу менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вирус и др.

Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им са безплатни за населението, без значение от здравноосигурителния статус на лицата. 

 

Видео:

5-fakta-za-vaksinite-1.jpg

 

Предложение на Националния експертен съвет по имунизации
За типа на ваксините по отношение на вида и броя на компонентите и необходимите количества* от тях за изпълнение на Имунизационния календар за период от три години при сключване на следващи договори за закупуване на биопродукти за задължителни планови имунизации и реимунизации
PDF файл, 362,1 KB, качен на 28.04.2023

pdf document

Информация относно Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и лечебните заведения в страната, в които може да се извърши ваксинация срещу жълта треска
и да се издаде Международен сертификат за ваксинация или профилактика, съгласно изискванията на Международните здравни правила (2005)
PDF файл, 211,2 KB, качен на 24.02.2023

pdf document

Предложение на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката
За типа на ваксините по отношение на вида и броя на компонентите, които да се прилагат за периода на действие на следващия договор за закупуване на биопродукти за задължителни планови имунизации и реимунизации
съгласно имунизационния календар на република българия и необходимите количества от тях

PDF файл, 420,0 KB, качен на 15.10.2021

pdf document

Предложение на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката
за типа на ваксините по отношение на вида и броя на компонентите, които да се прилагат за периода на действие на следващия договор за закупуване на биопродукти за задължителни планови имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република България и необходимите количества от тях
PDF файл, 411,3 KB, качен на 04.10.2019

pdf document