Върни се горе

Списък на експертните съвети към министъра на здравеопазването

Архив на заповеди за Национални консултанти

Заповед № РД-01-368/03.12.2018 г.
PDF файл, 47,9 KB, качен на 07.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-342/12.11.2018 г.
PDF файл, 76,4 KB, качен на 27.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-89/27.03.2018 г.
PDF файл, 76,4 KB, качен на 27.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-72/ 08.03.2018 г.
PDF файл, 178,0 KB, качен на 08.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-13/12.01.2018 г.
PDF файл, 12,9 MB, качен на 16.01.2018

pdf document

Заповед № РД-01-389/07.11.2017 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 14.11.2017

pdf document

Заповед № РД-01-322/05.09.2017 г.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 07.09.2017

pdf document

Заповед № РД-01-307/17.08.2017 г.
PDF файл, 288,8 KB, качен на 18.08.2017

pdf document

Заповед № РД-01-201/06.06.2017 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 08.06.2017

pdf document

Заповед № РД-01-200/05.06.2017 г.
PDF файл, 73,3 KB, качен на 06.06.2017

pdf document

Заповед № РД-01-178/19.05.2017 г.
PDF файл, 74,2 KB, качен на 19.05.2017

pdf document

Заповед № РД-01-162/03.05.2017 г.
PDF файл, 1,2 MB, качен на 26.05.2017

pdf document

Заповед № РД-01-113/07.04.2017 г.
PDF файл, 3,7 MB, качен на 11.04.2017

pdf document

Заповед № РД-01-25/23.01.2017 г.
PDF файл, 300,3 KB, качен на 27.01.2017

pdf document

Заповед № РД-01-22/23.01.2017 г.
PDF файл, 182,4 KB, качен на 27.01.2017

pdf document

Заповед № РД-01-416/19.12.2016 г.
PDF файл, 767,6 KB, качен на 27.12.2016

pdf document

Заповед № РД-02-160/17.08.2016 г.
PDF файл, 1,1 MB, качен на 12.09.2016

pdf document

Заповед № РД-02-136/12.07.2016 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 13.07.2016

pdf document

Заповед № РД-02-105/10.05.2016 г.
PDF файл, 604,5 KB, качен на 12.05.2016

pdf document

Заповед № РД-02-72/17.03.2016 г.
PDF файл, 3,2 MB, качен на 04.05.2016

pdf document

Заповед № РД-02-13/20.01.2016 г.
PDF файл, 864,5 KB, качен на 12.02.2016

pdf document

Заповед № РД-02-309/30.12.2015 г.
PDF файл, 770,7 KB, качен на 30.12.2015

pdf document

Заповед № РД-02-306/23.12.2015 г.
PDF файл, 380,3 KB, качен на 23.12.2015

pdf document

Заповед № РД-02-93/25.05.2015 г.
PDF файл, 62,3 KB, качен на 26.05.2015

pdf document

Заповед № РД-02-41/20.02.2015 г.
PDF файл, 32,6 KB, качен на 20.02.2015

pdf document

Заповед № РД-02-38/13.02.2015 г.
PDF файл, 61,4 KB, качен на 13.02.2015

pdf document

Заповед № РД-02-5/12.01.2015 г.
PDF файл, 55,0 KB, качен на 12.01.2015

pdf document

Заповед № РД-02-249/23.12.2014 г.
PDF файл, 112,2 KB, качен на 23.12.2014

pdf document

Заповед № РД -02-195/ 05.11.2014 г.
PDF файл, 281,3 KB, качен на 05.11.2014

pdf document

Заповед № РД-02-126/ 18.07.2014 г.
PDF файл, 90,0 KB, качен на 18.07.2014

pdf document

Заповед № РД-02-63/ 17.04.2014 г.
PDF файл, 311,6 KB, качен на 17.04.2014

pdf document

Заповед № РД 02-32/ 18.02.2014г.
PDF файл, 84,2 KB, качен на 06.11.2013

pdf document

Заповед № РД 09-217/16.12.2013 г.
PDF файл, 71,9 KB, качен на 16.12.2013

pdf document

Заповед № РД-09-192/06.11.2013 г.
PDF файл, 576,9 KB, качен на 06.11.2013

pdf document

Заповед № РД-09-107/05.07.2013 г.
PDF файл, 632,7 KB, качен на 05.07.2013

pdf document

Заповед № РД-09-97/27.05.2013 г.
PDF файл, 571,7 KB, качен на 27.05.2013

pdf document

Заповед № РД-09-89/09.05.2013 г.
PDF файл, 41,6 KB, качен на 09.05.2013

pdf document

Заповед № РД-09-43/25.02.2013 г.
PDF файл, 54,1 KB, качен на 25.02.2013

pdf document

Заповед № РД-09-220/30.11.2012 г.
PDF файл, 374,2 KB, качен на 30.11.2012

pdf document