Обществени съвети

Обществените съвети, вписани в Закона за здравето в Република България, са независими и автономни тела, чието основно предназначение е да защитават интересите на обществото и пациентите в здравната система. Те се формират от представители на държавни институции, организирани в здравната система, както и от представители на пациентите и гражданското общество, които работят за защитата на правата и свободите на пациентите в здравната система.

Обществени съвети