Върни се горе

Получени дарения в натура
XLSM файл, 12,5 KB, качен на 21.05.2020

xlsm document

Информация към 30.06.2020 г.
Относно създадената организация и извършените разходи за осигуряване на лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали, консумативи и други, предназначени за превенция, ограничаване разпространението, диагностика и лечение на COVID–19
PDF файл, 293,3 KB, качен на 02.07.2020

pdf document