Върни се горе

Достъп до специалист

Достъпът до специалист става чрез личните лекари. По тяхна преценка хората получават медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение, което е валидно 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от лекаря – специалист е до 30 календарни дни от датата на първичния преглед.

Прегледът се покрива от здравната каса, но пациентът дължи потребителска такса и при специалиста. От нея са освободени лицата по чл.37 ал.3 от Закон за здравното осигуряване  и пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков договор.

Денонощен достъп до медицинска помощ

Общопрактикуващите лекари трябва да осигуряват постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица.

От 01.01.2011 г. за първи път е въведена възможността определени видове лечебни заведения да разкриват дежурни кабинети – това са груповите практики за първична медицинска помощ, груповите практики за специализирана медицинска помощ, медицинските центрове, медико-денталените центрове и диагностично-консултативните центрове.

Общопрактикуващ лекар, регистрирал индивидуална практика за ПИМП, може да осигурява постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица от своя регистър:

  1. Като сключи договор с лечебно заведение, разкрило дежурен кабинет – групова практика за първична извънболнична медицинска помощ; групова практика за специализирана медицинска помощ; медицински център, медико-дентален център или диагностично-консултативен център.
  2. Индивидуално, чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар (ОПЛ).

Как се лекуваме в болница

През 2011 г. отделенията във всяка болница получиха определено ниво на компетентност – най-ниското е първо, а най-високото е трето. Тези нива се дадоха от МЗ на базата на специалистите и апаратурата, с която клиниките разполагат. В съответствие с тези нива болниците могат да сключват и договори за лечение с НЗОК. По този начин пациентите ще имат гаранция, че ще получат във всяка болница медицинските грижи, които тя е компетентна да окаже.

Всеки пациент, който почувства здравословно неразположение, трябва да посети личния си лекар, а ако състоянието му е тежко, може да потърси директно Спешна помощ. В първия случай лекарят ще го прегледа и ще прецени дали има нужда от лечение в болница. Ако смята, че е така той ще му даде съответното направление. То важи 30 календарни дни от датата на издаването му. Личният лекар трябва разполага с информация в кои болници може да се окаже нужната медицинска помощ и да информира пациента къде може да се лекува.

Ако пациентът има нужда от незабавна помощ, а най-близката болница няма капацитета да осигури нужните медицински грижи, Спешният център ще го откара до най-близката клиника, в която може да се извърши лечението. Ако случаят не е спешен, пациентът сам ще трябва да се придвижи до болницата, в която иска да се лекува. За спешни състояния се смятат всички, които застрашават живота на човек или могат да доведат до съществено увреждане. Такива са инфаркти, инсулти, отравяния, травми, изгаряния. Ако човек директно е потърсил Спешна помощ и се окаже, че има нужда от незабавна помощ, тя е длъжна да му окаже медицински грижи и при нужда да го закара до най-близката болница, където може да получи лечение.

Освен от личните си лекари пациентите ще могат да получават информация кои болници по какви клинични пътеки работят със здравната каса от районните здравни каси, от регионалните здравни инспекции, болниците, както и на горещия телефон на НЗОК – 0800 14800.