Върни се горе

Право на профилактични прегледи

Всеки здравноосигурен човек има право на един профилактичен преглед годишно. Той се извършва от общопрактикуващия лекар, който е длъжен да постави на общодостъпно място в лечебното заведение информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат здравноосигурените лица, според възрастта си.

През 2011 г. профилактичният преглед на здравноосигурените лица над 18 години включва: анамнеза и пълен обективен статус, лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта, формиране на рискови групи и др. За първи път през тази година се въвежда и PSA тест за рак на простата при мъжете над 50 години и преглед на мамограф за рак на гърдата при жените над 50 години. 

Изследването на холестерол, триглицериди, кръвна захар и ЕКГ, мамография и PSA в рамките на календарната година, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

Рискови фактори, при наличието на които, се назначава изследване на кръвна захар на гладно са хипертония; дислипидемия; затлъстяване; фамилна анамнеза за захарен диабет – роднини по първа линия със захарен диабет (родители, братя и сестри); анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг.); анамнеза за овариална поликистоза.

При профилактиката, според възрастта на пациентите, личният лекар назначава и изследване на холестерол, триглицериди и HDL-холестерол, с оглед определяне на риска от сърдечно-съдови заболявания. При наличие на определени рискови фактори се назначава и изследване на кръвна захар на гладно. Изследванията се извършват в сертифицирани медико-диагностични лаборатории, сключили договор с НЗОК.

При съмнение за риск от диабет, инфаркт, инсулт, сърдечно-съдови и злокачествени заболявания, личният лекар може да назначава и консултации с лекар по профила на заболяването. При проследяване на възникнало заболяване, съмнения за рак на гърдата или на простатата, както и при усложнения от диабет, личният лекар има право да назначава високоспециализирани изследвания: мамография на млечна жлеза; PSA при мъжете за рак простатата; изследване на хормони на щитовидната жлеза; изследване за микроалбуминурия за проследяване на диабет. През тази година, ако не направят профилактичния си преглед, пациентите ще загубят здравноосигурителните си права за един месец през следващата. Освен това могат да бъдат глобени от 50 до 100 лв., при повторно неявяване – от 100 до 200 лв. Правомощия да налагат тези санкции имат Регионалните здравни инспекции – поделения на Министерството на здравеопазването.

Какви прегледи има за хронично болните

Обемът на изследванията и броят на посещенията при диспансерното наблюдение за хронично болни хора зависи от тяхното състояние и поставената им диагноза.

Диспансеризацията на осигурените лица се осъществяват на база на еднократно издадено „Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) от личния лекар. При промяна на лекаря специалист, осъществяващ дейностите по изпълнение на диспансеризацията, общопрактикуващият лекар издава ново направление. Управителят на НЗОК издава указания за реда на издаване и попълване на тези направления. Това се отнася както за децата, така и за възрастните.

В диспансеризацията на определени диагнози са предвидени извършването на ехокардиография, доплерова сонография, холтер-мониториране на деца и възрастни освен прегледа при специалист. Когато е необходимо, ще се извършват и други специализирани дейности и изследвания.

На какво имат право децата и бременните

Общопрактикуващият лекар разполага с медицински направления за консултация или провеждане на съвместно лечение с детско профилни специалисти и при необходимост насочва децата към тях.

Профилактичните дейности при децата включват различни прегледи, изследвания и имунизации, според различните възрастови групи. Наблюдението се провежда от личния лекар на детето, а когато той не е педиатър, родителите имат право да изберат специалист по детски болести. Имунизациите, включени в Имунизационния календар са задължителни и се извършват само от личния лекар. На санкция подлежат родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации за децата си.

Децата до 18 години не дължат потребителска такса за преглед при лекар или за престой в болница. 

Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. При нормална бременност наблюдението се провежда от личния лекар или от специалист по акушерство и гинекология - по избор на бременната. При рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” се изпълнява задължително от специалист - акушер-гинеколог. При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалист. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането са освободени от заплащане на потребителска такса.

В случаите, в които профилактичните прегледи и изследвания на бременни с нормална бременност и бременност с риск се осъществяват от лекар специалист по акушерство и гинекология, родилката следва да уведоми ОПЛ за датата и изхода от раждането.