Върни се горе

Заместник-министър доц. д-р Петко Стефановски, дм. ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции: „Здравно-информационни системи“, „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“ и дирекция „Лечебни дейности“  с изключение на отдел „Образование и квалификация“.

Той ще отговаря и за дейността на Домове за медико-социални грижи за деца, държавни психиатрични болници, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Националния център по трансфузионна хематология, Регионалните здравни инспекции по отношение на функциите в областта на медицинските дейности, Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, Центровете за спешна медицинска помощ и Центъра за асистирана репродукция.  

Заместник-министър д-р Бойко Пенков ще отговаря за дирекциите „Лекарствена политика“, „Публични предприятия и управление на собствеността“ и отдел „Образование и квалификация“ в дирекция „Лечебни дейности.“ Д-р Пенков ще контролира и работата на Изпълнителна агенция по лекарствата и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Заместник-министър Добромира Карева поема дирекциите „Бюджет и финанси“, „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“. В нейния ресор влизат и дейностите на Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиобиология и радиационна защита, както и Регионалните здравни инспекции по отношение на функциите в областта на общественото здраве и надзора на заразните болести.

Сподели в: