Върни се горе

Lidiya Chorbanova.jpg

Дата на раждане

Emaillchorbanova@mh.government.bg

Д-р Лидия Стойкова-Чорбанова е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията със специализация в областта на майчиното и детско здраве.

През 2004 г. придобива степен „бакалавър“ по специалност „Политология и държавна администрация“ в Атинския университет, където специализира международни и европейски науки. През 2014 г. завършва магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в МУ - София, а през 2019 г. - магистратура „Юридическо прогнозиране и оценка на регулациите“ към ВСУ „Черноризец Храбър“ и БАН.

От 2004 г. до 2007 г., в Атина, последователно е експерт в Гръцки съвет за бежанците (GCR), координатор в международна хуманитарна организация и асистент в Институт за политически и социални науки „Пантиос“.

В периода 2013-2014 г. е съветник на министъра на здравеопазването. От 2015 г. до 2018 г. работи последователно като експерт към постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичен общински съвет и координатор проекти към Център по иновации и биотехнологии.

В периода май 2021 г. – декември 2022 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването в две служебни правителства.