Върни се горе

, заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане: 30.08.1970 г.

Email:syordanova@mh.government.bg

През 1992 г. придобива образователно квалификационна степен магистър инженер-химик от Одеския политехнически институт.

През 1998 г. придобива образователно квалификационна степен магистър по счетоводство от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В периода 1998 г. – 1999 г. работи като мениджър-организатор на събития в частния сектор.

От 1999 г. до 2015 г. е управител на частна фирма за ПР и реклама.

В същия период е председател на Управителния съвет на НПО „Сдружение за европейски инициативи в България“, където е ангажирана с проекти в областта на здравословния начин на живот, ограничаването на тютюнопушенето и на употребата на алкохол и наркотици.

От 2015 г. е главен експерт в одел „Наркотични вещества и съвети“ на дирекция „Лекарствена политика“ към Министерство на здравеопазването.

През месец Май същата година е назначена за Секретар на Националния съвет по наркотични вещества към Министерския съвет.

На 15 май 2017 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е назначена на длъжността заместник-министър на здравеопазването.