Върни се горе

Заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане01.04.1974 г.

Emailpstefanovski@mh.government.bg

Доц. д-р Петко Стефановски, дм е възпитаник на Медицински университет – Плевен, където завършва  „Медицина“, а по-късно и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобити специалности по „Спешна медицина“ и „Анестезиология и интензивно лечение“. От 2014 г. е част от преподавателския състав на катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ - Плевен. Д-р Стефановски е бил дългогодишен ръководител на „Спешно отделение“  в Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски“ в град Плевен.