Заместник-министър на здравеопазването

Доц. д-р Петко Стефановски, дм

Дата на раждане: 01.04.1974 г.

Email: pstefanovski@mh.government.bg

доц. д-р Петко Стефановски, дм

Доц. д-р Петко Стефановски, дм е възпитаник на Медицински университет – Плевен, където завършва „Медицина“, а по-късно и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Има придобити специалности по „Спешна медицина“ и „Анестезиология и интензивно лечение“.

От 2014 г. е част от преподавателския състав на катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ - Плевен.

Д-р Стефановски е бил дългогодишен ръководител на „Спешно отделение“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски“ в град Плевен.