Върни се горе

Заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане:

Emailttomov@mh.government.bg

Д-р Тома Томов е роден през 1983 година.

Завършва медицина в МУ – София. Има специалност по инфекциозни болести.

От 2011 до 2015 година работи като асистент и административен асистент в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ- София. В периода 2009-2016 г. е ординатор в Отделение за пациенти с имунна недостатъчност в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“.

От 2016 г. работи в Клинична лаборатория и фармакология на УМБАЛ „Александровска“. След това е лекар по инфекциозни болести в същото лечебно заведение. Преподава на студенти - медици и фармацевти в МУ – София. От март 2020 г. е началник на COVID-отделението на УМБАЛ „Александровска“.

В периода май – декември 2021 г. е заместник-министър на здравеопазването.