Върни се горе

Заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане:

Emaildstransky@mh.government.bg

Д-р Динко Странски е роден през 1979 г. в гр. София. Висшето си образование завършва през 2004 г. в Медицински университет – София.

През 2008 г. придобива специалност по Кожни и венерически болести в Катедрата по Дерматология и венерология на Медицински университет – София.

През 2017 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Факултета по Обществено здраве към Медицински университет – София. 

Дълги години работи като лекар, дерматолог в Клиниката по Кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“.

От м. август 2022 г. до назначаването му за заместник-министър е съветник на министъра на здравеопазването. 

Член е на Българския лекарски съюз, Българското дерматологично дружество, Европейската академия по дерматология и венерология (EADV). 

Владее писмено и говоримо английски, немски и руски език.