Върни се горе

Prof.-d-r-Kostadin-Angelov-dm-sait-1.jpg

Дата на раждане: 7 юни, 1977 г.

Emailminister@mh.government.bg 

Завършил е Медицинския университет в София, придобивайки две магистърски степени - по медицина и по обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2015 г. придобива магистърска степен и по финанси от Университета за национално и световно стопанство в София.

От 2004 г. до 2006 г. е лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна". След 2006 г. е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска” – София. В периода 2008 г. – 2011 г. е заемал длъжността главен административен лекар на Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска” – София, а от 2006 г. до 2011 г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия в Медицински университет – София. През 2013 г. поема ръководния пост в УМБАЛ ”Александровска” в София.

В преподавателската си дейност има изнесени множество лекции по хирургия на студенти по медицина, студенти по дентална медицина, стажант-лекари, специализанти и докторанти по хирургия. Съавтор е в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари. В научната си дейност има редица публикации в български и международни списания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Получава признанието за „Най-добър преподавател" на студентите-медици от випуск 2012 г.

През 2015 г. е удостоен с наградата „Проф. д-р Парашкев Стоянов” за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване.