Върни се горе

57741.jpg

Дата на раждане: 30.03.1973 г.

Emailminister@mh.government.bg 

Професионален опит:

 

Проф. Асена Сербезова, дф се дипломира от Фармацевтичен факултет, МУ-София през 1996 г. и защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по здравна политика и фармакоикономика (Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания). Завършва магистратура по психология във Великотърновския университет преди две години.

Има три признати специалности: организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство и клинична фармация. 

Професор в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, Факултет по обществено здраве, МУ-София.

През периода 07.2014 г. – 08.2018 г. е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването.

Член на Управителния борд на Европейската агенция по лекарствата от 07.2014 г. до 08.2018 г. Член на Комисията за оценка на здравните технологии (02.2016 г. – 08.2018 г.).

От 02.2020 г. до избора ѝ като министър на здравеопазването е председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз.

Има над 20 г. опит в лекарствения сектор, заемайки различни позиции в областта на разрешаването на лекарства за употреба, наблюдение на лекарствената безопасност, клинични изпитвания на лекарства и оценка на здравните технологии.

Одитор по европейски стандарти за добри практики във фармацевтичния сектор.

Владее английски и руски езици.

Омъжена, с две деца.