Върни се горе

Проект BG2005/017-353.01.03 “Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” (фаза 2) на Програма ФАР, който стартира официално на 28 февруари 2008 г., приключи своята дейност през месец юли 2009 г. Целеви области са Разград, Видин, Сливен, Монтана, Ямбол и Добрич.

Бюджетът на Компонент "Здравеопазване" е 1,6 млн. евро.

По тази фаза на проекта e разработена и се реализира Програма за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства за периода 2008 - 2010 г.

Проведено е обучение на 100 представители на институции и организации, работещи в сферата на здравеопазването и подкрепата на етническите малцинства в неравностойно положение - областни администрации, РЦЗ, РИОКОЗ, здравни медиатори, експерти по социални въпроси от общините и НПО – служители и/или доброволци, работещи в сферата на социални проблеми и здравеопазването. Обучението е в рамките на частта от проекта, която предвижда създаване на механизъм за промоция на здравето и осъществяване на кампании за превенция сред такива малцинства със специален фокус върху ромите.

Доставени са 3 мобилни единици за прегледи с ултразвукови апарати и 3 мобилни единици за извършване на лабораторни изследвания, електрокардиографии и измерване на кръвно налягане. През 2009 г. с трите ехографа и трите мобилни лаборатории са извършени над 6 300 прегледа.

Със заповеди на министъра на здравеопазването от 10.03.2010 г. в 8 Регионални центъра по здравеопазване в областите Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Пловдив, София-област, Сливен и Добрич са разпределени всички 23 мобилни кабинети, които са получени в рамките на Програма Фар 2003, Програма Фар 2004, и Програма Фар 2005. За извършване на профилактични прегледи за 2010 година са разпределени мобилни кабинети по педиатрия, акушерство и гинекология и вътрешни болести. Освен това са разпределени и мобилни единици с флуорографи, мамографи, ехографи и клинични лаборатории.

За контакт:
Министерство на здравеопазването,

Дирекция "Международни дейности, проекти и програми"
бул. "Ал. Стамболийски" № 39, София 1000
Тел: (02) 930 11 25